نقش انگیزه در قانون جذب

نقش انگیزه در قانون جذب و تأثیرش در موفقیت همه‌ی ما برای شروع هر کاری نیاز به انگیزه داریم. در واقع انگیزه، محرک ما برای اقدام به هر کاری است. عده‌ای از آن به عنوان معنای زندگی نیز یاد می‌کنند. هر عمل کوچک یا بزرگی که روزانه در زندگی انجام می‌دهید دلیل یا دلیل‌هایی دارند. …

ادامه مطلبنقش انگیزه در قانون جذب