Sabermetrics خواندن مورد نیاز – جف Sagarin MLB رتبه بندی

[ad_1]

شما می خواهید به نفع خود را فانتزی لیگ بیس بال و شما به من بگویید که شما هرگز از شنیده جف Sagarin? خوب گوش کردن – این Sagarin rantings بخشی از جام مقدس sabermetrics. Sagrin را RPG متریک برای مورد محاسبه اجرا می شود در هر بازی تولید شده توسط یک بازیکن خاص اگر وجود دارد که در آن کل یک ترکیب ساخته شده از آن فرد است. برای کوزه متریک او محاسبه نامیده می شود پیش بینی دوره.

پیش بینی دوره محاسبه شده است با عادی یک کوزه آمار در حال حاضر به یک مدل تولید شده از یک مجموعه داده از تبادل اطلاعات از 1946-1999. هر دو RPG و پیش بینی دوره رتبه بندی پذیرفته شده آماری اندازه گیری مورد استفاده توسط هر دو بیس بال استعداد ارزیابی و قمار شانس سازان.

RPG متریک مشتق شده است با استفاده از مدل زنجيره مارکوف, الگوریتم است که دقیق روش آماری. نهایی RPG نمره مورد طول می کشد را به حساب اجرا می شود به ثمر رساند, بازدید, طور متوسط پنبه حلاجی شده اجرا می شود batted در و پایگاه های دزدیده شده. پیش بینی دوران متریک طول می کشد را به حساب نوبت, تن به تن, عصر, برنده, صرفه جویی, و همچنین به عنوان یک چند دیگر تبادل معیارهای.

در پایان روز یک بازیکن RPG یا پیش بینی دوران را می توان به عنوان یک مقایسه مستقیم بین بازیکنان است و یک ابزار عالی برای بررسی معاملات. این Sagrarin رتبه بندی را می توان در USAToday.com ([http://www.usatoday.com/sports/sagarin/alp09.htm]).

یک روش جالب برای ارزیابی معاملات و مقایسه بازیکنان به ترکیب Sagarin رتبه بندی با BABIP آمار. این Sagarin امتیاز به یک حس خوب از بازیکن فعلی ارزش در حالی که BABIP می تواند به عنوان یک شاخص از عملکرد آینده. بررسي فايلهاي BleacherCreatureRotoTalk.com برای کسب اطلاعات بیشتر در BABIP.

[ad_2]