Demystifying the 501(C)3 حقوق و دستمزد

[ad_1]

به نظر می رسد برخی از تصورات غلط در مورد اصطلاح “غیر انتفاعی” و فدرال مالیات معاف وضعیت. برخی از سوالات که من معمولا گوش مردم بپرسید “چرا مدیر یک سازمان غیر انتفاعی دریافت حقوق و دستمزد؟” یا “چرا می تواند یک سازمان غیر انتفاعی جمع آوری پول و پرداخت کارکنان?” این یک سوال روی حیله و تزویر برای پاسخ به بدون پله در همه اشتباه انگشتان پا و یا گرفتن پیچیده سیاسی دیدگاه های خیریه کار اجتماعی, کار و پرداخت در مقابل عدم پرداخت کارکنان. پس به خاطر عینیت بیایید تشریح آنچه در آن به معنی یک سازمان غیر انتفاعی در آمریکا

اگر چه وجود دارد بسیاری از سازه های مختلف در دسترس برای مالیات معاف براده اغلب اشاره شده است 501c3. یک 501c3 نه برای سود سازمان تنها می تواند تشکیل شود برای تنها هدف از انجام فعالیت های خیریه و نمی تواند به نفع سهامداران خصوصی. سرویس درآمد داخلی (IRS) تنظیم و نظارت بر فعالیت های انجام شده توسط 501c3 سازمان به اطمینان حاصل شود که فعالیت های خود را صرفا در نظر گرفته شده برای پیشبرد فعالیت های خیریه.

اما دیدگاه های متفاوت در مورد آنچه به منزله فعالیت های خیریه باید منجر به یک تعریف گسترده از آنچه که تلقی به عنوان مفید به جامعه و یا به عنوان داشتن یک هدف است که پیشرفت های اجتماعی تغییر دهید. به همین دلیل دولت فدرال به رسمیت شناخته شده 501c3 سازمان محدود است در دامنه و میزان مشارکت سیاسی, همچنین شناخته شده به عنوان لابی که در آن می توانید انجام. دولت فدرال اجرا این مقررات به خاطر دخالت های سیاسی را به حداقل برای حفظ یکپارچگی خیریه در حالی که همچنین اجازه می دهد برای حمایت از محروم جمعیتهای صوتی است که ممکن است در غیر این صورت بی سابقه اگر نه برای حمایت از تاسیس و متمرکز غیر انتفاعی طرح.

با موفقیت تشکیل یک سازمان غیر انتفاعی و شناخته شدن به عنوان معاف از مالیات توسط IRS یک فرایند است که به طور کلی طول می کشد تا پانزده سال برای تکمیل. نرم افزار فرایند بسیار دقیق و اغلب شامل کمک از یک وکیل است که متخصص در غیر انتفاعی قانون است. قبل از اینکه یک سازمان می تواند فایل برای مالیات معاف وضعیت آن باید معیارهای خاص از جمله:

· شکل گیری به عنوان یک ارتباط و اعتماد و یا شرکت

· شناسایی خیریه هدف (به عنوان طبقه بندی شده توسط IRS)

· وجود حداقل 3 سال

· ارسال مقالات از سازمان و صورتهای مالی

· باید 5 داوطلب اعضای هیئت مدیره که از لحاظ جسمی دیدار 2 بار در سال

علاوه بر این واقعیت است که تشکیل یک سازمان غیر انتفاعی نیاز به تعهد به مجموعه ای از اهداف بلند مدت برای رسیدن به مالیات معاف وضعیت سازمان باید پایبند به استانداردهای اضافی از پاسخگویی. به عنوان مطرح شده توسط بهتر کسب و کار اداره (BBB) استاندارد برای خیریه پاسخگویی اطمینان حاصل شود که هر سازمان غیر انتفاعی صرف حداقل 65 درصد از تمام هزینه ها در فعالیت های برنامه بیش از 35% در جمع آوری کمک های مالی و جبران بیش از 10 درصد از اعضای هیئت مدیره.

با توجه به عضو هیئت مدیره جبران یک عضو هیئت مدیره است که پرداخت هر نوع حقوق و دستمزد ممنوع است از رئیس و یا خزانه دار هیئت مدیره است. اما به نظر می رسد که مردم واقعا علاقه مند به همین دلیل اعضای هیئت مدیره و کارکنان برنامه در حال جبران برای خیریه کار در وهله اول و پاسخ ساده است – زمان است که ارزش پول است. حتی داوطلب محاسبه شده است در یک نرخ خاص در نظر گرفته و در نوع سهم. شما ممکن است مانند این واقعیت است که کسی که در گرفتن پرداخت برای سازماندهی تلاش در سراسر جهان برای درمان سرطان و یا درمان فقر, اما این ها پروژه های در مقیاس بزرگ که نیاز به منابع قابل توجه موثر باشد. بدون این منابع در جای پیشرفت نوع دوستانه باعث می شود بسیار دشوار خواهد بود.

قصد بازگشت به اصل سوال “چرا غیر انتفاعی مجاز به جمع آوری پول و استفاده از این پول برای پرداخت به کارکنان و یا مدیران?”- بهترین راه برای توضیح این است که به نظر یک سازمان غیر انتفاعی به عنوان یک نوع از کسب و کار. هدف کلی است که کسب و کار است و نه به سود تولید کند بلکه هدف این است که برای ایجاد یک تاثیر بر جمعیت هدف در یک سرویس خاص محیط زیست است. برای رسیدن به این هدف سازمان باید انجام رساندن اهداف که نیاز به منابع است. منابع نیاز به پول است.

[ad_2]