90 دقیقه گفت‌وگو/ برنامه عصر جدید را نگاه می‌کنید؟/ نظر شما درباره داوری‌ها این برنامه چیست؟

[ad_1]

در 90 دقیقه گفت‌وگوی امروز در مورد برنامه «عصرجدید» با هم گفت‌وگو می‌کنیم. زمان این گفت‌وگو 90 دقیقه است. از ساعت 11:00 تا 12:30، نظرات ثبت شده بعد از این ساعت منتشر نخواهد شد.

[ad_2]

Source link