7 استراتژی برای ثروت و خوشبختی

[ad_1]

ثروت و خوشبختی دو از خواسته های انسان است. آنها اغلب با هم رفتن چون اکثر افرادی که از نظر مالی ثروتمند تمایل به مبارک به دلیل همراه استقلال مالی. من مطمئن هستم که این تحقق باید آگاهانه چرا جیم Rohn تصمیم به حق او در کتاب “7 استراتژی برای ثروت و خوشبختی”. Rohn آمریکا مهمترین کسب و کار فیلسوف است که کمک کرده است تا مردم از تمام طبقات جامعه به بهبود زندگی خود را. خود نوار و متعدد ظاهر ساخته اند و او را قدرتمند نفوذ در زندگی میلیون ها نفر از مردم است. او اذعان کرد توسط همسالان خود را به عنوان یک پیش برجسته معلم با توجه به موفقیت و شادی گفتمان.

در این متن Rohn ارائه می دهد راهنمای در مورد چگونه شما می توانید باز کردن چشمه رفاه خود را در داخل از شما. به گفته او شما را مجبور به انتخاب بین ثروت و خوشبختی زیرا این دو به هم آمیخته ضرورت است که هر جاه طلبانه انسان باید در تلاش برای رسیدن به هم. نویسنده نشان می دهد هفت ارزشمند استراتژی است که مرکزی برای موفقیت خود از موفقیت و لذت بردن از خوشبختی است. با توجه به Rohn برای شما به تحقق بخشیدن به آرمان خود را از پایدار به موفقیت و خوشبختی شما نیاز به از بند باز کردن قدرت از اهداف; به دنبال دانش; یادگیری معجزه توسعه شخصی; کنترل امور مالی خود را; استاد زمان خودتان را احاطه کرده با برندگان; و یادگیری این هنر زندگی است. این متن سگمنتال به هفت استراتژی (بخش) از یازده فصل است. Rohn ايزوله فصل یکی از استراتژیک تقسیم بندی در نتیجه گروه بندی فصل دو تا یازده به هفت استراتژی.

در فصل اول او به بررسی پنج کلمات کلیدی است. با توجه به Rohn, تمام ایده در این کتاب بنیادی از یک گروه از کلمات کلیدی است. او اضافه می کند که به درک این کتاب رو دریافت و حداکثر ارزش افزوده از محتویات آن را ضروری است که ما به بررسی این کلمات کلیدی را یکی پس از دیگری. این کلمات کلیدی با توجه به Rohn هستند “اصول”, “ثروت”, “خوشبختی”, “نظم و انضباط” و “موفقیت”. او می گوید: اصول مراجعه به آن اصول اساسی که در آن همه دستاوردهای ساخته شده است. “اصول فرم ابتدا اساس و واقعیت که از هر چیز دیگری در جریان است.” Rohn تاکید می کند که موفقیت مثل شادی و ثروت است که بیشتر از نتیجه طبیعی همواره استفاده از اصول موفقیت در زندگی.

تا آنجا که کلید دوم کلمه “ثروت” نگران است Rohn تسلیم که ثروت یک بحث برانگیز کلمه به دلیل آن را به ذهن می آورد طیف گسترده ای از تصاویر و گاهی متضاد مفاهیم. نویسنده آموزش است که به یک فرد ثروت ممکن است به معنی داشتن پول کافی برای انجام هر کاری که او بخواهد و به دیگری آن را ممکن است به معنی آزادی از بدهی ، او می گوید از این تنوع ادراک از ثروت می آید خلاقیت و خلاقیت می تواند کمک به هر یک از ما پیدا کردن راه منحصر به فرد به کار برای یک زندگی از فراوانی است.

تا آنجا که به شادی نگران است Rohn معتقد است که شادی پذیرای جهانی تلاش شادی است که معمولا همراه با فعالیت های مثبت. او می گوید: شادی مهارت در واکنش به ارائه زندگی با درک و لذت بردن است. Rohn expatiates آن است که با به دست هم دادن و گرفتن برداشت و اهدای. او اضافه می کند که آن را قادر به جشن هماهنگی و همچنین به عنوان مواد غذایی در ایده ها و همچنین نان. شادی می آید به کسانی که عمدا گسترش افق دید خود و تجربه می گوید Rohn. او اضافه می کند که در آن ساکن در خانه های کسانی که توانایی رسیدگی به ناامیدی بدون از دست دادن احساس خود را از رفاه.

در Rohn کلمات “متعلق به کسانی که در کنترل هر دو شرایط خود و احساسات خود را. شادی نیز آزادی از منفی کودکان از ترس مانند نگرانی و عزت نفس پایین و حسادت و حرص و آز و خشم و تعصب و نفرت است. کسانی که تجربه شادی اغلب درک و آگاهی از فوق العاده قدرت مثبت از زندگی و عشق است. “نویسنده ادعا میکند که شادی بیش از یک احساس عمومی و نیز یک روش تفکر است که سازماندهی احساسات و فعالیت و شیوه زندگی است. این کارشناس می گوید: شادی است در مورد داشتن ارزش ها در تعادل تاکید بر این که این رضایت را با کارهای روزانه از جمله کسانی که کارهای ناخوشایند که از آن تعداد کمی از ما رایگان است.

Rohn آموزش که خوشبختی یک زندگی خوب زندگی می کردند و با مردم پر شده از ماده است. او می گوید آن است که طیف گسترده ای از تجارب و خاطرات است که تبدیل به بی بها اشکال از پول برای خرج کردن و سرمایه گذاری. با توجه به Rohn, شادی فعالیت با هدف و آن را به کسانی که عمدا گسترش افق دید خود و تجارب است. با توجه به نظم و انضباط Rohn می گوید اگر وجود دارد یک عنصر حیاتی برای موفقیت آمیز خود را تلاش برای هر دو ثروت و خوشبختی آن است که نظم و انضباط. تا آنجا که آخرین کلمه کلیدی است که “موفقیت” نگران است نویسنده آموزش است که آن را هم حفظ خاصیت ارتجاعی تفسیر است. Rohn اضافه می کند که از آن گریزان مفهوم تناقض آن را به عنوان هر دو یک سفر و یک مقصد. “موفقیت هر دو دستاورد و یک حکمت است که می آید به کسانی که درک قدرت بالقوه از زندگی” بازتاب نویسنده.

استراتژی یکی از این متن بطور برچسب “از بند باز کردن قدرت از اهداف” و شامل سه فصل است که فصل دو تا چهار. در این فصل Rohn بررسی مفاهیم چه انگیزه مردم با توجه به اهداف چگونه به تعیین اهداف و همچنین به عنوان چگونه به اهداف را برای شما کار می کنند.

در استراتژی دو است که notionally تعمید “به دنبال دانش” و شامل یک فصل است که در فصل پنجم تحت عنوان “راه خرد” این کسب و کار بزرگ فیلسوف می گوید: یکی از راهبردهای اساسی زندگی خوب است بدانید که چه اطلاعات شما نیاز به منظور رسیدن به اهداف خود. Rohn می گوید هنگامی که شما می دانید آنچه شما نیاز به دانستن آن را نیز مفید می دانید که چگونه برای رفتن در مورد جمع آوری این دانش است. نویسنده تاکید می کند که شما می خواهید را به تصرف خود آگاهی به دست آورید به شما به عنوان شما زندگی می کنند زندگی خود را. او می گوید که چرا او شما را تشویق می کند به عنوان یک دانش آموز جدی از ثروت و شادی را به استفاده از یک مجله و خاطرات به عنوان یک محل تجمع برای تمام ایده هایی که آمده راه خود را. نویسنده نشان می دهد که چه خواهد شد به تدریج پدیدار باور نکردنی گنج حاوی کسب و کار, اجتماعی, فرهنگی, و سرمایه گذاری, شیوه زندگی, ایده های. او می افزاید که دو راه برای جمع آوری عقل هستند و با یادگیری از زندگی خود و دو با مطالعه در زندگی دیگران.

استراتژی سه دارای برچسب “یاد بگیرند که چگونه به تغییر” را پوشش می دهد و فقط یک فصل است که فصل ششم است که بر اساس معجزه توسعه شخصی.

در چهار استراتژی است که notionally خلاصه به عنوان “کنترل امور مالی خود را و شامل یک فصل است که فصل هفت است که بر اساس چگونه برای رسیدن به آزادی مالی Rohn بر اهمیت taxpayment این 70/30 قانون, موسسه خیریه سرمایه گذاری و پس انداز برای دستیابی به آزادی مالی است.

استراتژی پنج برچسب “استاد زمان” را پوشش می دهد و فقط یک فصل است که فصل هشت است که بر اساس چگونه به یک روشنفکر زمان مدیر در حالی که شش استراتژی است که بر اساس نیاز به خودتان را احاطه کرده با برندگان.

استراتژی شش فصل را پوشش می دهد نه که بحث اصل از ارتباط است. “یکی از عمده تاثیرات شکل دادن به شخص شما می خواهید می شود نیز یکی از حداقل درک. آن است که ارتباط خود را با دیگران – مردم به شما اجازه می دهد تا به زندگی خود ، می گوید:” Rohn. او اضافه می کند که تاثیر آن در اطراف شما است که بسیار قدرتمند و ظریف است که شما اغلب نمی دانند که چگونه آن را می تواند شما را تحت تاثیر قرار. با توجه به نویسنده برای جلوگیری از هدر رفتن زمان با جمعیت اشتباه شما نیاز به خودتان بپرسید سه پرسش اساسی: “کسی که با من صرف زمان؟” “آنچه آنها انجام می دهند به من؟” “این است که این ارتباط خوب با من؟” Rohn همچنین X-rays زیر مفاهیم جدایی و گسترش انجمن.

در آخرین استراتژی این است که استراتژی هفت که برچسب “یادگیری هنر زندگی خوب” را پوشش می دهد و دو فصل است که فصل ده و یازده او به بررسی جاده های خود را به شیوه زندگی غنی تر و به روز تبدیل می شود که زندگی خود را در اطراف. “فکر می کنم از چیزی است که شما می توانید امروز انجام دهید به شما احساس غنی تر و بهتر در مورد زندگی خود را…” توصیه می کند نویسنده. Rohn می گوید: شما باید خوشحال با آنچه شما را در حالی که به دنبال آنچه شما می خواهید. او اضافه می کند که آن را بسیار سخت برای یادگیری هنر از زندگی. با توجه به نویسنده نیست صرف تمام پول خود را از یک چهارم در یک زمان. به جای صرفه جویی و خرید چیزی از ارزش های پایدار.

Rohn نیز بر ارتباط احساسات. با توجه به احساسات یک سوم جزء است که به عنوان یک کاتالیزور است که می تواند مستقر شود برای پر کردن شکاف بین دانش و عمل است. او expatiates وجود دارد که چهار پایه آنهایی که (احساسات); هر یک یا ترکیبی از چند می تواند باعث باور نکردنی ترین فعالیت است. Rohn آموزش آن روز است که شما اجازه می دهد این احساسات به سوخت تمایل خود را روز به شما خواهد شد به نوبه خود زندگی خود را در اطراف. سبک نگارش این متن یک تجسم موفقیت است. جدا از سادگی زبان ارائه نیز منطقی است. درخشان تقسیم بندی فصل به استراتژی های مختلف باعث می شود این متن بسیار خواننده پسند.

چه چیزی بیشتر برای رسیدن به مفهومی تقویت و حصول اطمینان از درک آسان بر خوانندگان بخش Rohn با استفاده از کتاب مقدس اشارات و همچنین سرگذشتی تصاویر. اما یک خطا متوجه شده در این کتاب است که مشخصه از نیجریه به زبان انگلیسی است: “من هنوز به درک….” به جای استاندارد فارسی نسخه “من تا به حال هنوز به درک….” (لطفا تایید این استفاده از صفحه 1664 2000 نسخه و صفحه 1918 از نسخه 2005 از “Longman Dictionary of Contemporary English”.) در کل متن یک شاهکار است. اگر شما آرزوی ثروتمند و شاد در زندگی و سپس این متن باید به عنوان خوانده شده برای شما. آن است که به سادگی غیر قابل مقاومت.

[ad_2]