60 سریال محبوب تاریخ که بیشترین نمره IMDB را دارند – یک پزشک

هر کسی برای دانبال کردن سریال های گزینه عشق خویش نیاز به یک تیم منسجم، در دسترس و بروز دارد، چرا که سریال ها، بر خلاف فیلم ها که در یک تاریخ معین اکران و به انتها می رسند، ممکن هست به جهت سال ها ادامه داشته باشند. در همین سریال به اتفاق ها تاریخی-اجتماعی اصلی در جامعه انگلستان و عالم و تأثیر آن بر زندگی اشراف و مردم عادی اشاراتی وجود دارااست که برخی از آن‌ها عبارتند از: غرق شدن تایتانیک و پیکار جهانی نخستین (در فصل اول)، همهگیری جهانی ۱۹۱۸ آنفلوآنزای اسپانیایی و رسوایی مارکونی (در فصل دوم)، دوره میاندوجنگ و پیکار استقلال ایرلند (در فصل سوم)، رسوایی سیاسی تیپات دُم (در فصل چهارم)، انتخابات سراسری ۱۹۲۳ در بریتانیا، کشتار جلیانوالا باغ و کودتای آبجوفروشی مونیخ (در فصل پنجم). موسیقی تیتراژ سریال امام علی (ع) تا تعدادی قسمت ابتدایی آوازی نداشت اما ناگهان از قسمتهای میانه سریال، آوازی عربی کلیدی زبان اهل ایران شنیده شد: «کل صبح وکل اشراق ایا / تبک عینی به دمع مشتاق ایا» صدیق تعریف‌و‌تمجید که اسمی تعجب آور داشت و کمتر شناخته شده بود، پنج بیت میخواند که سه بیتش عربی بود و دو بیتش فارسی و این دو بیت فارسی، ترجمه دو بیت اخیر عربی بود. شرایطی که من نیز افتخار حضور در همین گردهماییهای هفتگی را داشتم و یکی از آنها هم مربوط به حضور جناب فرهاد فخرالدینی است که به جهت اولی توشه اثری از عبدالقادر مراغی که بعدها تبدیل به ترانه تیتراژ سریال امام علی شد را ارائه داد. البته این تیتراژ درخشان از کجا آمد؟ این موضوع بهانهای شد که کار آن گاه از ارائه ابتداییاش در خانه آقای ابتهاج عمل را در استودیو بِل ضبط کنیم. به گزارش مهر، صدیق تعریف و تمجید میگوید: «در دوران منتهی به ده سال ۶۰ که هنرمندان و اهالی فرهنگی مجموعهای برای گردهمایی نداشتند، خانه جناب هوشنگ ابتهاج در خیابان ارباب جمشید یکی از از مکانهایی بود که بعضی از هنرمندان و اهالی فرهنگ وتمدن به دور هم عده میشدند و آثار ادبی و هنری شان را ارائه میدادند. تعریف نیز ماجرا را اینطور قصه می‌کند که سال ۶۰ در منزل هوشنگ ابتهاج دور نیز توده بودند که فخرالدینی «کل صبح» را اصلی او تمرین می‌نماید و به عنوان یک مثال اثر کهن اهل ایران بازسازیاش میکنند. لحظهای که ما او را دیدیم انگار آب داغ بر روی ما ریختند. شخصیت او در زندان یک طور است. خانه پوشالی اسم یک سریال سیاسی-هیجانی آمریکایی و متاع سال دانلود مجانی سریال کره ای شاه گیون چوگو دوبله ۲۰۱۳ میلادی است. خلاصه داستان : سریال کره ای سوء ظن ، خواهید دید وقتی که پسر یک تاجر پررنگ آمریکایی از هتلی در نیویورک ربوده میشود، پنج شهروند انگلیسی به ظواهر معمولی که در شب گزینه حیث در هتل بودند، به سرعت به عنوان مجرم در لحاظ گرفته میشوند. فرهاد فخرالدینی به جهت ساخت موسیقی سریال سراغ اثر ها عبدالقادر مراغهای موسیقیدان پر رنگ قرن نهم هجری رفت: «آهنگی که بنده به جهت بخشی از سریال امام علی (ع) ساختم مربوط به ۱۴۰۰ سال پیش هست که عبدالقادر مراغهای حدود ۶۰۰ سال قبل آن را اهمیت حروف ابجد در اثراتی زیرا «مقاصد الالحان» و «جامع الالحان» پایه گذاری کردن کرده است.