5 Top Secret راهنمایی برای موفقیت در زندگی

[ad_1]

چه اسرار موفقیت در زندگی ؟ اول از همه “چه” نوع شیوه زندگی شما می خواهید و یا آنچه شما می خواهید به موفقیت ، هنگامی که شما در پاسخ به این صادقانه شما در حال حاضر باید در یک جهت و یا برای رسیدن به هدف است که شما می توانید سنج موفقیت خود را با. این ارائه برای ایجاد انگیزه و تشویق شما که از حالا به هدف بالاتر به انتظار و رسیدن به بیش از وضع موجود است. زمان ما بر روی زمین است بیش از حد کوتاه برای نوشیدن بد شراب بنابراین بیشتر از هر ثانیه از هر روز برای یادگیری و لذت بردن از اضافه کردن ارزش به کسانی که در اطراف شما انتظار بیشتر از این زمان.

در اینجا من بالا 5 راز موفقیت, نکات به شما وجود دارد.

1. تصمیم بگیرید که آن چه شما واقعا می خواهید.

2. شما همیشه آنچه شما تمرکز و اقدام در…

3. تجسم زندگی می کنند رویای خود را در 3D.

4. مخلوط این رویا با خواسته های عاطفی.

5. باقی بماند و با عزم به این رویای خود را به واقعیت است.

1. می دانم آنچه در آن است شما می خواهید از زندگی است. برای ساخت این خانه است که شما تمایل آن را به ساخته شده است دو بار. آن را برای اولین بار شروع می شود در ذهن شما به عنوان تجسم و طرح آن از این پس به صورت فیزیکی ساخته شده و تبدیل به خانه خود را. هنگامی که شما می دانید آنچه در آن است شما می خواهید تجسم قالب توصیف و طرح چه نتیجه خواهد بود. هنگامی که شما تصمیم گرفته اند بر روی تصویر بزرگ مجموعه ای کوچک گام به گام اهداف به شما وجود دارد.

2. شما همیشه آنچه شما تمرکز و اقدام… این رویای شما نیاز به نوشته و انجام شده با شما در همه زمان ها به طور مداوم یادآوری آنچه در آن است که شما می خواهید. این می شود خود را اولویت و تمرکز توجه خود را. به عنوان ایده به شما می آیند که ممکن است منجر به تحقق این هدف پس از آن را فوری اقدام گسترده بر اجرای آنها.

3. ضبط این هدف در ذهن خود را و آن را به عنوان واقعی است. آن را احساس کنید آن را لمس و بوی آن را, تجربه, این پیش بینی نتیجه در 3 بعد است . ذهن نمی تواند تشخیص بین تصور و واقعیت است. هنگامی که این تصویر آغشته است را در ذهن خود آن را تبدیل به واقعی به آن و احساس اطمینان ایجاد شده است در به دست آوردن این رویا. وجدان خود را زیر کار خواهد کرد در 24 ساعت شبانه روز ساخت یک برنامه عمل برای به دست آوردن این.

4. مخلوط این رویا با خواسته های عاطفی. تمایل یکی از انسانهای بزرگترین محرکها در تنظیم یک شرکت هدف این است که به درایو به اقدام گسترده. میل را می توان پرورش و ملتهب ساختمان ذهنی قوی تصاویر را در ذهن خود مخلوط با احساسات قدرتمند از احساسات است. ذهن شما یک ابزار بسیار قدرتمند و استفاده از آن برای به دست آوردن آنچه شما می خواهید…

5. باقی بماند با “عزم راسخ” به این رویای خود را به واقعیت است. در نظر گرفتن یک گام در یک زمان شما را به جایی که شما مایل به رفتن. موانع و چالش های موقت شکست مطمئن شوید که به شما در پیدا کردن. هنگامی که این آمد همیشه از خودتان بپرسید “چگونه می توانم از طریق و یا بیش از این؟” دیدن این مجموعه پشت به چیزی موقت است که می تواند از طریق غلبه بر تفکر خلاق مخلوط با پشتکار و عزم و اراده.

پرسیدن سوال نیازمند پاسخ است. راه حل مشکلات می تواند و باید در بر داشت. استفاده از هر منبع در دسترس شما است. زندگی یک سفر است که به لذت می برد و به عنوان یک تجربه مثبت. آن است نه مقصد است که بیشترین تعداد, اما چگونه شما وجود دارد و چگونه شما مشاهده تجربیات در طول راه.

پیدا کردن آنچه در آن است برای ایجاد انگیزه در شما چیزی است که شما را به موفقیت.

[ad_2]