5 مزایای داشتن یک Walkathon خود را برای جمع آوری کمک

[ad_1]

Walkathons موثر باقی می ماند گزینه های جمع آوری کمک های مردمی برای سازمان های غیر انتفاعی به دلیل فرصت های متعدد که همراه با حوادث است. اینها در کنار هدف اصلی از جمع آوری پول. آنها عبارتند از کوتاه مدت و منافع دراز مدت و فرصت ها برای سازمان و اهدا کنندگان و حامیان مالی.

تمدید مزایای حامیان مالی و کمک کننده را walkathons رای بسیار در جمع آوری کمک های مردمی جهان است.

برخی از این زیر برجسته می شوند.

آگاهی جامعه

Walkathons شامل دقیق فعالیت در سطح توده مردم و این بسیار مفید است برای ایجاد آگاهی در مورد علت است که این سازمان انجام شده است. ایجاد آگاهی نه تنها باز می شود تا مشکلی برای کسانی که آگاه نیست, اما آن را نیز فراهم می کند فرصت برای کسانی که با مهارت و یا منابع مربوط به این علت برای کمک به سمت راه حل در زمان مناسب. اگر علت شامل زندگی انسان به طور مستقیم آن را فراهم می کند فرصت را برای افرادی که ممکن است درد و رنج در سکوت به جلو آمده و دریافت مقدار سزاوار حل است. این نشان می دهد واقعی شیوع این مسئله در جامعه و از این رو ایجاد ضرورت در میان مردم است.

عضویت جدید

سازمان های غیر انتفاعی استفاده از مشارکت مردم برای walkathon و آگاهی/تبلیغات ایجاد شده به عنوان یک فرصت برای ثبت نام اعضای جدید و حامیان مالی به این سازمان است. عضویت جدید را افزایش می دهد یک سازمان را از طریق شبکه های محلی هر چیزی غیر انتفاعی خواهد بود خوشحال به دلیل آن گسترش می یابد و با رسیدن به علت و گسترش و تداوم این سازمان است.

تبلیغات

برنامه ریزی فعالیت و مبارزه جدی برای این رویداد به سازمان تبلیغات از طریق راه های مختلف. بازاریابی لقب شاغل از جمله استفاده از آگهی ها مارک دار, تی شرت, کلاه, دست, باند, تابلوهای تبلیغاتی, رسانه های اجتماعی یا رسانه های الکترونیکی کمک به فشار نام سازمان به مردم است. علاوه بر ایجاد آگاهی در مورد علت این تیم پشت علت نیز متوجه عمومی بسته به میزان بازاریابی و یا تاثیر این رویداد است.

فراگیر در مشارکت

نمونه جمع آوری کمک های برگزار شده در شب در یک هتل فقط متشکل از مهمانان قفل کردن بزرگ جمعیتی از شرکت. اما walkathon جذب مشارکت های مختلف جمعیتی و نماینده این جامعه در جبهههای مختلف از جمله; سن و موقعیت اجتماعی و نژاد و مذهب حامل/حرفه ای و همچنین توانایی های فیزیکی.

این حوادث بنابراین باید فعالیت های خانوادگی و دوستانه و مشارکت جامعه را فراهم می کند شرکت کنندگان با سطح شخصی از رضایت علاوه بر سرگرم کننده و شخصی دیگر مزایای جسمی و سلامت.

ROI

بازگشت سرمایه گذاری برای درستی برنامه ریزی و اجرا walkathon فراهم می کند بزرگترین انگیزه برای این رویکرد به جمع آوری کمک مالی. صرفه جویی در هزینه از مشارکت جامعه که گاهی اوقات فراهم می کند و نیروی کار و منابع رایگان. در نتیجه حامیان مالی است که همکاری با این حوادث را پوشش می دهد بسیاری از هزینه ها مانند تبلیغات و سایر هزینه های سربار. یک تکه بزرگ از جمع آوری وجوه از این رو اعمال به طور مستقیم به علت و نه صورت.

بسیار عالی و رسیدن به هماهنگی و برنامه ریزی تاثیر زیادی در اجرا و موفقیت خود را walkathon.

[ad_2]