5 اصل برای یک زندگی موفق

[ad_1]

مهم نیست که چگونه آن را به نظر می رسد در حال حاضر موفقیت در زندگی این است که بسیار تحت کنترل خود را. قانون جاذبه می گوید که هر آنچه شما در مورد فکر می کنم بیشتر و در نتیجه درخواست از جهان – شما می خواهید. که ممکن است به نظر می رسد در تقابل با آنچه در حال حاضر اتفاق می افتد به شما بنابراین شما نیاز به نیشگون گرفتن و کشیدن آنچه در ذهن خود فکر می کند در مورد بیشتر به منظور جذب بیشتر موفقیت خود را به زندگی است.

1. باید رویاهای بزرگ

رویاهای ما معمولا بسیار نزدیک به اهداف ما حتی اگر ما نمی پذیرفت ،

بزرگتر رویاهای خود را بیشتر به شما در رسیدن به.

حتی اگر شما در واقع نمی رسیدن واقعا رویای بزرگ است که شما خودتان را, شما می توانید بسیاری بیشتر از اگر شما خودتان را یک هدف کوچک و نمی رسیدن به آن است. و یا حتی اگر شما در رسیدن و یا کمی بیش از رسیدن به یک رویا.

2. کار سخت

بر خلاف تصور داده شده توسط فیلم مانند رازشما معمولا نیاز به کار سخت برای رسیدن به موفقیت است.

مگر اینکه شما برنده قرعه کشی و یا چیزی به همان اندازه improbably شما بعید است برای به دست آوردن پول برای هیچ چیز.

در حالی که هیچ ارتباط مستقیم بین میزان کار سخت شما را به چیزی و میزان موفقیت شما در رسیدن به وجود دارد قطعا بیش از یک عبور رابطه بین دو چیز است.

3. یادگیری چیزی جدید در هر روز

انسان کنجکاو موجودات است.

ما مانند پیدا کردن چیزهای جدید است.

این کمک می کند تا نگه داشتن ذهن ما فعال است.

آن را به یک هدف برای یادگیری چیزی جدید در هر روز است. چه که در اصلی خود را در منطقه از تجربه و تخصص و یا یک سرگرمی است که اهمیت آن کمتر از عمل یادگیری است.

هنگامی که شما شروع به یادگیری همه چیز دوباره ذهن خود را تغییر به حالت های مختلف و شما شروع به جذب بیشتر چیزهای جدید را از جمله موفقیت های بیشتر چرا که آنچه که شما در حال تمرکز بر جای اینکه گیر در یک شیار.

4. لذت بردن از زندگی خود را

بدون در نظر گرفتن دیدگاه های خود را در تناسخ در جسم تازه این زندگی است که یکی از شما در حال زندگی در حال حاضر.

آن را تا حد زیادی خود را انتخاب اینکه آیا یا نه شما از آن لذت ببرید. و سخنان مانند این که آیا شما نیمه پر لیوان یا نیمه خالی لیوان فرد نشان می دهد که چشم انداز خود را که بخش بزرگی از کسانی که شما هستند.

مجموعه ای از برای لذت بردن از زندگی خود را زندگی می کنند در حال حاضر به عنوان آنجا که ممکن است.

و گسترش دولت که از لذت بودن خوشحال اغلب و ابراز قدردانی خود را به عنوان اغلب به عنوان شما می توانید.

که به ظاهر تفاوت کوچک را عمیق, مثبت, بر چگونگی واکنش افراد دیگر به شما و به شما کمک می کند تبدیل به یک فرد موفق است.

5. صادقانه و درست به خودتان

صداقت و یکپارچگی باید اصول بنیادی از همه چیز شما را انجام دهد.

صداقت شما را از طریق آمده و شروع به جذب بیشتر صداقت از مردم شما را در مقابله با.

چون مثل جذب می کند مانند این که آیا آن صفت شخصیت مثبت است یا منفی.

شما باید آن را در خود به صداقت و شما احتمالا در حال حاضر صادق اکثریت از آن زمان. فشار برای یک سطح بالاتر حتی از کمال و به شما پاداش با موفقیت های بیشتر در آینده به زندگی خود را.

[ad_2]