3-تحقیق از عمده هدیه جمع آوری کمک های مردمی

[ad_1]

حتی در بهترین زمان جمع آوری اعانه می تواند چالش برانگیز. فقط بخواهید هر یک از بیش از یک میلیون نه برای سود سازمان های انجمن و مبانی است که بستگی کمک به زنده ماندن.

برای سال های بسیاری جری Panas, جمع آوری اعانه, مشاوره گورو فوق العاده است موعظه مزایای طراحی استقرار و حفظ یک برنامه است که با اهداف کسانی که بالقوه عمده هدیه همکاران. هیچ کس نمی تواند استدلال می کنند با موفقیت خود را. او باعث شده است که این بسته برای چند دهه.

فرد Holzrichter یک سطح بالا جذب سرمایه اجرایی برای بیش از سی سال و در حال حاضر شیکاگو جمع آوری کمک مشاور پژواک Panas’ سرود و آن را چند قدم دورتر. Holzrichter می آموزد که آماده ارائه و پیگیری ضروری است. Holzrichter برچسب منابع دلیل و درخواست به عنوان 3-R از جمع آوری کمک های مالی.

بسیار به سادگی و بدون منابع – آیا در حال حاضر یا در آینده مانند یک برنامه ریزی دادن برنامه است اگر این پتانسیل را آشکار غالب است و این فرصت را به وجود ندارد. از سوی دیگر اگر این معنی را در حال حاضر و پس از آن فرصت وجود دارد.

Holzrichter می افزاید که بیشتر دارایی های پس از آن بیشتر پتانسیل اندازه هدیه. به عبارت دیگر برای اولین بار “R” است که در اصل یک حقیقت اساسی.

دانستن چگونه به کشف پتانسیل هدفمند نویسندگان چالش اول “R”. Holzrichter متحده که وجود دارد این است که ثروت و دارایی تحقیقات نرم افزار در دسترس برای کمک به جمع آوری کمک در این تلاش است.

دوم “R”, دلیل را نیز یک حقیقت اساسی اما خیلی بیشتر فوتی و فوری. چرا ؟ اگر چشم انداز است که بدون دلیل به من بدهید و سپس آن را بعید است که این هدیه را رد میکند.

شناسایی تعیین و طراحی و یا ایجاد یک دلیل قانع کننده به من بدهید ممکن است سرچشمه با چشم انداز جمع آوری کمک و یا از هر دو. چشم انداز ممکن است مایل به سرمایه گذاری در یک پروژه خاص و یا خدمات سازمان است. جمع آوری کمک ممکن است چشم انداز ارائه این فرصت را به صندوق ویژه دانش به نام چشم انداز برای کمک به جوان و یا اعضای جدید انجمن و یا پایه و اساس است. چشم انداز و جمع آوری کمک ممکن است با هم کار کنند برای ایجاد یک برنامه جدید و یا خدمات با استفاده از چشم انداز هدیه و نام برای تشویق عمده دیگر هدیه چشم انداز شرکت کنند.

پس از جمع آوری کمک می یابد چشم انداز با منابع به همراه یک دلیل قوی و یا علاقه به سازمان, شود, پس از آن چه باقی مانده است درخواست. به عبارت دیگر جمع آوری کمک باید بپرسید برای هدیه.

یکی فکر می کنم که سوم “R” نه تنها از اساسی ترین حقیقت بلکه بیشتر آشکار است. متاسفانه جمع آوری آمار و تحقیقات به طور مداوم نشان می دهد که عدم درخواست برای هدیه ای است که به طور معمول به دلیل شماره یک هدیه ای رخ نمی دهد!

مانند 3-تحقیق در آموزش و پرورش 3-R از جمع آوری کمک های مردمی هستند که مهارت های اولیه.

وجود دارد مقدار زیادی از پتانسیل همکاران با منابع به من بدهید.

هنگامی که یک دلیل قانع کننده شناسایی شده است و یا ارائه شده و سپس پتانسیل مشارکت کننده می شود احتمال مشارکت کننده.

اما تنها زمانی که احتمال مشارکت کننده می شنود درخواست دادن و پاسخ مثبت می کند احتمال کمک کننده تبدیل به یک عامل.

به عنوان قدیمی گفت می رود: پرسش و شما باید دریافت خواهید کرد.

[ad_2]

Author: admindd3234

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *