با بررسی قیمت سورنتو درباره ارزش آن چه می‌توان گفت؟

کیا سورنتو خودرویی دو دیفرانسیل است که از سال 2008 تا امروز توانسته با ارائه سه نسل مختلف حضور موفقی را در بازار ایران تجربه کند. اما امروز در سوم اسفندماه سال 1399 قیمت کیا سورنتو به بیش از دو میلیارد تومان رسیده است. قیمت سورنتو باعث شده خریداران تا حد زیادی نسبت به خرید …

ادامه مطلببا بررسی قیمت سورنتو درباره ارزش آن چه می‌توان گفت؟