15 سوال به درخواست نویسنده کمک برای استخدام

[ad_1]

در اینجا به 15 سوال به درخواست یک کمک حرفه ای شما با توجه به شغل:

1) شما چیست نوشتن گرانت میزان موفقیت? بهترین راه برای تعیین میزان موفقیت این است که به تقسیم تعداد تایید کمک های مالی توسط تعداد مطالب ارسالی.

2) برخی از نمونه هایی از کمک های مالی شما باید دریافت کرد ؟

3) چقدر پول شما را در دریافت کمک های مالی?

4) چه اصلی خود را در منطقه از نوشتن گرانت تخصص ؟

5) چه نوع اصلی از تأمین کنندگان مالی شما نزدیک اند? برای مثال, شما عمدتا با نزدیک شدن شرکت های خصوصی و بنیادها و یا عمومی دولت و سازمان های فدرال و ایالتی یا محلی ،

6) چه بوده است تمرکز اصلی خود را کمک های مالی… مانند آموزش سلامت انسان, خدمات, فرهنگ و هنر, محیط زیست ؟

7) چه نوع از هزینه های شما بدست بودجه برای… مانند بذر پول درسی توسعه و سفر ؟

8) چه تجربه شما در زمینه کمک مالی به دنبال? چه تجربه شما را در چگونه برای تحقیق و پیدا کردن منابع مالی برای دیدار با آژانس ما را نیاز دارد ؟

9) چه تجربه شما در برنامه طراحی و توسعه ؟ چه نوع استراتژی را استفاده می کنید برای طراحی و توسعه برنامه های ما در آژانس ؟ چه ایده های شما برای دریافت ورودی از ذینفعان و ایجاد مشارکت است ؟

10) چه تجربه شما را در نوشتن طرح های پیشنهادی? چه آموزش یا تجربه شما در تهیه موثر برنامه گرانت و نوشتن قانع کننده ای در مورد بودجه? چه آموزش یا تجربه شما در تجزیه و تحلیل درخواست برای پیشنهاد (RFP) است از جمله عناصر استاندارد طرح (به عنوان مثال, مشکل, اظهارات, اقدام, برنامه, جدول زمانی, ارزیابی, و غیره.), و ساخت یک استدلال قانع کننده?

11) چه تجربه شما در اعطای مدیریت ؟ چه تجربه شما در تکمیل گزارشات دقیق و به موقع حصول اطمینان از پیروی از مقررات و تسهیل تکمیل فعالیت های مشخص شده در اعطای فعالیت جدول زمانی و ارزیابی طرح ؟

12) چه حالت مورد نظر خود ارتباط? پیدا کردن که چگونه آنها ترجیح می دهند برای برقراری ارتباط (برای مثال از طریق تلفن, ایمیل, پیام های متنی, پیام های فوری, اجتماعی, رسانه ها, و غیره.).

13) چه نرخ پاسخ خود را به صورت ایمیل و یا تلفن تماس? پیدا کردن جلو چگونه به سرعت آنها را به پاسخگویی به ایمیل و یا تلفن تماس (پاسخ من رای است و به طور معمول 20 دقیقه. اما من ذکر جلو که من 24 ساعته پاسخ سیاست) چگونه اغلب آنها را به شما به روز رسانی در وضعیت جدول زمانی برای تکمیل و مهلت.

14) چگونه می توانم به شما آدرس مشکلاتی که ممکن است بوجود می آیند ؟ پرسیدن این سوال به جلو به شما یک ایده در مورد چگونه نامزد خواهد شد و رویکرد حل مشکلات است. درخواست یک مثال خاص از آنها چگونه باید خطاب به یک مشکل در گذشته است.

15) آیا انتظارات شما را ؟

[ad_2]