10 واقعیت درباره گازهای شیمیایی طی جنگ جهانی اول(+تصاویر)

[ad_1]

گازهاي مورد استفاده در جنگ جهاني اول به يكي از اين چهار دسته تعلق داشتند: محرك هاي تنفسي، اشك آورها، عطسه آورها و همينطور عوامل تاول زا.

[ad_2]

Source link