۵۵ درصد خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد زنان سرپرست خانوارند

[ad_1]

۵۵ درصد خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد زنان سرپرست خانوارند

[ad_2]

Source link