کورس ایر 2020؛ استانداردهای لینکلن در مجموعه ای کوچک! (+تصاویر)

[ad_1]

کورس ایر از زبان طراحی مورد استفاده در شاسی بلندهای اشرافی ایویتر و نویگیتور استفاده کند اما ویژگی های برتر خود را در مقیاس کوچکتری ارائه می دهد.

[ad_2]

Source link