کمپین بزرگ صنعت نمایشگاهی به کجا رسید

[ad_1]

متن نامه به همراه امضای الکترونیکی حدود ۸۵۰ فعال نمایشگاهی، آماده ارسال به دفاتر ۳ وزیر محترم دولت در امور اقتصادی است

[ad_2]

Source link