کسب و کار کوچک, بازاریابی, نقد و بررسی – آناتومی وزوز قسمت دوم

[ad_1]

ما در حال حاضر ما کامل در دو بخش بررسی یکی از نادیده گرفته بازاریابی کتاب از پنج سال گذشته: امانوئل روزن آناتومی وزوز: چگونه برای ایجاد کلمه از دهان تبلیغات.

“تحریک کننده وزوز” سوم از روزن سه تم و طول می کشد تا نیمه دوم از این کتاب است. بسیاری از روزن افراد در این نیمی از کتاب را لمس کنید در بازاریابی موضوعات ما بازدید کرده اید در مقالات قبلی.

فصل نهم کار با شبکه هاب است که اختصاص داده شده به این موضوع حیاتی. بسیاری از تم های مختلف را پوشش می دهد موضوعاتی هستند که مقالات ما سفر کرده اند در طول چند ماه گذشته از جمله: “اجازه دادن به شبکه هاب شناسایی خود را” (p. 136). ببینید ما در اوایل مقاله برای ما نظرات به لکه “Mavens” در میان مشتریان خود را. در “پیگیری” (p. 143) روزن با اشاره به اهمیت گرفتن اطلاعات تماس در شبکه هاب. ببینید ما قبلا در مقاله ای در پایگاه داده بازاریابی برای بینش بیشتر به این حیاتی بازاریابی جزء.

“عناصر یک داستان خوب” عنوان فصل 11. روزن اختصاص یک فصل به این موضوع مهم. ما البته آن را احساس می کنید بسیار مهم است که به ما اختصاص داده اند چندین مقاله به اهمیت داستان. اما روزن خوب و تاب داستان از هر یک از عناصر او را توصیف به طور خاص اهداف چگونه برای جلب مردم به بحث در مورد شرکت شما. در اینجا روزن کار یک مکمل خوب به لورنس وینسنت مارک های افسانه ای.

یکی دیگر از بینش که روزن را فراهم می کند برای کسب و کار کوچک و بازاریابان است این ایده که باید “به طور فعال دانه” به “شبکه های مرده” (p. 165). این یک مفهوم مهم برای کسب و کارهای کوچک است که معمولا تنها زمان به گوش دادن به مشتریان است که در حال انجام است. به عبارت دیگر-وجود مشتریان بالقوه وجود دارد و در عین حال کشف شود اما شما احتمالا باید برای دیده بانی آنها را در برخی از مکان های دیگر شما نمی جستجو در حال حاضر.

در نهایت, شما پیدا کردن دو عالی تر منابع در پایان از این کار. روزن ما فراهم می کند با یک glossary of buzz marketing کلمات و همچنین به عنوان یک لیست کامل از منابع او مورد استفاده در این یادداشت ها و منابع بخش از کار است.

امروز شش سال پس از آناتومی Buzz منتشر شد, مفاهیم مانند ویروسی و وزوز بازاریابی ممکن است به نظر می رسد شایع است. اما اکثر کسب و کارهای کوچک تنها در حال حاضر شروع به یاد بگیرند که چگونه به استفاده از آنها. آناتومی از وزوز جا بزرگ برای کسب و کارهای کوچک است که تکیه بر کلمه از دهان خود را به عنوان شماره یک ابزار تبلیغاتی.

به یاد داشته باشید: نام تجاری (که شما هستید) + بسته (صورت خود را به مشتری) + مردم (مشتریان و کارکنان) = موفقیت بازاریابی.

© 2006 بازاریابی Hawks

[ad_2]