کسب موفقیت خود را نه در هزینه دیگران

[ad_1]

کسب موفقیت خود را بر اساس خدمات خود را به دیگران نه در هزینه دیگران است. با این حال هستند افرادی که در عادت آوردن دیگران را به طوری که آنها می تواند در بالا رفتن از نردبان موفقیت است. ما نیاز به چشم پوشی از این نوع مردم است. آنها عوامل منفی.

موفقیت همراه با چالش است. اما یکی از مهم ترین توانایی های موثر و کارآمد کسی است که توانایی به قاب مشکلات به عنوان چالش به جای انجام هیچ چیز نیست. علاوه بر توانایی تشخیص یک مشکل قبل از آن می شود اضطراری نیز یک صفت خوب از تبدیل شدن به موفق. افرادی که اجازه رویدادها و شرایط دیکته زندگی خود را زندگی می کنند reactively. به عبارت دیگر آنها نمی کنند در زندگی آنها تنها واکنش به آن است.

نهایی اندازه گیری یک فرد موفق است که در آن او می ایستد در لحظات آرامش, اما, که در آن او می ایستد در زمان بحران و مجادلات. آن را در واقع ایجاد شخصیت ما است. اگر ما از موضع قوی زمانی که آزمایش ما یادگیری و رشد از روند اگر چه آن نیاز به اخلاقی به جای ورزشی یا تلاش فکری و آن را تحمیل می کند از خود داری.

ما نیاز به قوی اما نه بی ادب; نوع اما ضعیف نیست; جسورانه اما نه قلدر; متفکر اما نه تنبل; فروتن اما نه ترسو; افتخار است اما متکبر نیست; و طنز, اما بدون حماقت. بیشتر از یک مرد است که در قدرت بالاتر از دیگران بیشتر او باید به اکسل آنها را با فضیلت. هیچ کدام باید به حکومت است که بهتر از این اداره کرد.

به پایه قوی ما نیاز به یک ستون فقرات. ایستاده برای چیزی ما الهام بخشیدن به دیگران برای انجام همان. موثر افراد تعادل خود را از محکومیت با اتصال به ماندن در تماس با افکار و احساسات و نگرانی ها و دیدگاه های دیگران است.

هر کسی که توانایی برای موفقیت در انجام هر گونه تعهد باید مایل به قطع تمام منابع از عقب نشینی. تنها با انجام این کار می توانید یکی حتما از حفظ است که دولت از ذهن شناخته شده به عنوان یک میل سوزان برای موفقیت است که یکی از عناصر ضروری در موفقیت است. آن است که همیشه در مورد سازش اما از تعهد و فداکاری ساخته شده در اعتبار.

اکثر مردم می خواهد به جلو در هزینه دیگران است. آنها اهمیتی نمی دهند اگر آنها صدمه دیده است دیگر مردم در این فرآیند است. آنها درک نمی کنند که موفقیت این است که ارزش به خطر انداختن و persevering برای. که چه چیزی باعث می شود زندگی زیبا. چالش گرفتن نردبان بسازید و از طریق کار سخت و تلاش.

[ad_2]