کریسمس پیروزی

[ad_1]

منطقی و عملی تفسیر است.7:14 در نور زمینه و زبان.

شما به عنوان جشن کریسمس, ارسال کارت دادن درخت با چراغ های روشن و دکوراسیون و گرفتار شدن در فشار و شلوغی از هدیه-خرید, آیا شما در, آیا شما همیشه تعجب که در مورد منشاء و معنای این آداب و رسوم ؟ (برای برخی از پاسخ ها دیدن: به معنی از کریسمس زیر) سپس شما را متوقف همیشه از خودتان بپرسید چه معنای واقعی کریسمس ؟ اگر شما, پاسخ شما چیست ؟ به سادگی که یک کودک متولد شده در یک آخور 2000 سال پیش است ؟

اما پس از آن فراموش بپرسید که چگونه آن را اعمال می شود ؟ من مطمئن هستم که برخی از شما می گویند که البته این کودک شد نجات دهنده ما که بعد از مرگ برای گناهان ما. درست است اما حتی این کار را کاملا به اندازه کافی دور. در واقع آن را می سازد کریسمس به نظر می رسد تا حدودی وابسته به جمعه خوب است که به گفته برخی باید عمده تعطیلات را جشن می گیریم و نه کریسمس. اعتقاد من این است که اگر ما را از تحقق کامل هدف از آمدن او به عنوان داده شده توسط خدا در کتاب مقدس ما را ببینید که ما دلیل خوبی برای ساخت کریسمس تعطیلات بزرگ است و برای جشن به دسته شمشیر.

آنچه شما بخواهید کامل قصد آمدن او ؟ آن است که به سادگی که بدون تولد او وجود دارد را نداشته اند مرگ او اما نه که تولد او بود که در خود نشانه و تضمین هر دو از این مرگ و نجات از آن را در تمام این پری. این پری نه تنها شامل یک ابدیت آینده بلکه در حال حاضر پیروزی و آزادی از ترس را در زندگی روزمره ما است. در متی 1:20-21 یوسف گفت فرشته نمی شود ترس به مری برای همسر خود را به دلیل “است که در تصور در او از روح القدس و او باید یک پسر و شما باید تماس خود را در نام عیسی مسیح برای او است که به نجات مردم خود را از گناهان خود.” نام “عیسی مسیح” به معنی “نجات دهنده” و یا بیشتر به معنای واقعی کلمه “منجی.” این ترجمه در عهد عتیق نام “جاشوا.” فقط به عنوان جاشوا رهبری مردم خود را به پیروزی در سرزمین کنعان بنابراین عیسی ما را به پیروزی در سرزمین ما میراث معنوی.

سپس در آیه 21 متی توضیح می دهد که “در حال حاضر همه این اتفاق چیزی است که از صحبت با خداوند از طریق پیامبر ممکن است برآورده شود, گفت:, “بنگر, باکره باید با کودک و باید یک پسر و آنها باید تماس خود را به نام امانوئل که ترجمه به معنی” خدا با ما است.’ قبل از ما در نقل قول, ما باید متوجه کلمه “برآورده شده است.” در اصل یونانی معنای تحت اللفظی آن “پر” یا “تکمیل شده” و یا “به طور کامل پر شده است.” همچنین به من اجازه ذکر است در این مرحله برای جلوگیری از سوء تفاهم بعد که کلمه برای “virgin” در متی اجازه می دهد تا برای دیگر ترجمه است. آیه 23 توسط یک نقل قول مستقیم از ھفتاد (در ترجمه یونانی کتاب مقدس عبری) است.7:14 که با استفاده از کلمه یونانی به طور خاص نشان می دهد که باکره است.

لطفا به معنای این سه واژه یونانی در ذهن ما ادامه خواهد داد. “عیسی” = منجی,” “انجام” = “به طور کامل پر” و “باکره” = “،” بله شکی نیست که در متی کلمه “باکره” فقط می تواند به معنای “باکره.” هنگامی که ما به اصل عبری است.7:14 مورد متفاوت است. زبان عبری بودن بسیار گسترده تر در آن استفاده از کلمه از یونانی اجازه می دهد تا برای چند مربوط به معانی متصل به یک کلمه در یک کل متن و یا دایره از معنی است. برای مثال کلمه “شالوم” نه تنها به معنی “صلح” بلکه “رفاه” “برکت” “سلام” و “خداحافظ” در میان چیزهای دیگر. مرتب کردن بر اساس همان چیزی که درست است که از کلمه عبری “آلما” که ترجمه شد به عنوان “باکره” توسط King James مترجمان در است.7:14 کلمه گسترده است معنای “یک زن جوان در سن ازدواج یکی از, که ویژگی ممکن است یا ممکن است نمی شود که او باکره است.” (ببینید من Chr.15:20 Ps.68:25, Prov.30:19 ترانه 1:3 و 6::8) بنابراین مترجمان از RSV ترجمه آن را به عنوان “زن جوان است.” آنها صریحا انتقاد, اگر چه, این است که, کاملا مجاز, ترجمه و یکی که متناسب با سهولت بیشتری به این بافت همانطور که خواهیم دید.

یکی از اصلی ترین اصول تفسیر است که به بررسی زمینه. در این مورد فوری زمینه خواهد بود 7 و 8 فصل است. فراموش نکنید که برای یک لحظه نبوی طبیعت از آیه 14 و سعی کنید تصویر خود را در زمان Ahaz و بني اسرائيل. در ابتدای فصل 7, ما می بینیم که ما درگیر یک وضعیت فیزیکی واقعی جنگ است. Ahaz پادشاه یهودا مواجه است دو, دشمنان, Rezin, پادشاه سوریه و Pekah پادشاه اسرائیل و او را به مرگ می ترسم. بنابراین خداوند فرستاده اشعیا برای گفتن Ahaz نمی ترسند چرا که این دو پادشاه خواهد بود را شکست داد. سنجش Ahaz شک خداوند خواسته Ahaz به عنوان او را برای ثبت نام اما Ahaz کاذب در تقوا خودداری کرد. پس خداوند فرمود که او را به Ahaz یک نشانه است. با توجه به آیه 14. این واقعیت است که این پیام خطاب به “خاندان داوود” را نفی نمی کند بودن آن در نظر گرفته شده برای Ahaz او به عنوان حاکم و در نتیجه نماینده ملت است. اگر ما ترجمه “آلما” به عنوان “زن جوان” و ادامه مطلب را از طریق آیه 16 ما به وضوح ببینید چه نشانه ای برای Ahaz شد. خداوند گفت که یک کودک متولد خواهد شد و قبل از اینکه کودک از سن زمین که دو پادشاهان Ahaz dreads خواهد بود ترک. اگر ما در ادامه به فصل 8, ما می بینیم که یک کودک است که در واقع به دنیا آمد. اشعیا به حال یک پسر که نامش به معنی “هست-ye-عجله-ye-به-نام-از بین بردن” و بیانیه ای مشابه ساخته شده است در آیه 4 به 7:16 بستن اشعیا پسر با نبوت فیزیکی پیروزی ساخته شده به Ahaz. کودک است و حتی به نام “امانوئل” در آیه 8. در حال حاضر شما باید یک تصویر روشن از آنچه در آیه 14 به معنای Ahaz. “اما” شما بپرسید “چگونه همه این مربوط به متی نقل قول از آیه 14 و استفاده توسط Matthew یک کلمه است که تنها می تواند به معنای ‘, باکره,’?” به اعتقاد من پاسخ این است که در typological تفسیر است. آیا شما به یاد داشته باشید کلمه دیگر استفاده می شود در متی است که ترجمه “انجام”? به یاد داشته باشید ما گفت که آن را به معنای واقعی کلمه به معنی “به طور کامل پر شده است.” نبوت شد تنها بخشی از تحقق در Ahaz زمان. کامل تحقق خواهد آمد بعد از آن. پس بني اسرائيل را که بسیار نام حلقه از پیروزی در آن بود که هر دو نشانه به AHAZ و یک نوع از یک آمده است که می تواند به ما نشانه ای از روحانی پیروزی. در 8:18 اشعیا می گوید که او و فرزندان او هستند و به صورت نشانه ها و شگفتی در اسرائیل و کلمه استفاده می شود در اینجا برای “نشانه” نیز ترجمه شده به عنوان “نوع.” (یک نوع است که یک فرد واقعی جای چیز یا رویداد در عهد عتیق است که همچنین نشان دهنده راه به دنبال به جلو به یک مسئول معنوی واقعیت [called the “antitype”] در عهد جدید است.)

این typological تفسیر اجازه می دهد تا به صورت کامل معنی “آلما” به بازی می آیند. Ahaz شنیده آن را به عنوان “زن جوان” و تو را دیدم آن را به انجام چنین در زمان خود با تولد اشعیا پسر. اما به دنبال بازگشت, ما می توانید ببینید که این نیست که خدا در نظر گرفته شده. خدا تا به حال بیشتر در ذهن از تولد اشعیا پسر. او همچنین به دنبال پایین دالان زمان به زمانی که او را پسر خود را از طریق یک باکره. بنابراین نبوت بود به طور کامل پر شده با تولد antitype عیسی به عنوان ثبت شده در متی. امیدوارم ما هم اکنون می توانید در ادامه مطلب ببینید دلیل است که عیسی آمد و به همین دلیل ما می توانیم جشن تولد خود را به کامل. Ahaz می ترسید دو دشمنان است. ما نیز باید دو دشمن که ما باید در حال حاضر دیگر هیچ ترس. من ذکر شده است.8:18. این آیه نقل شده است در عهد جدید در رساله به عبرانیان.2:13 در اشاره به تجسم مسیح و در آیه 14 و 15 ما می بینیم که او آمد تا ما را از ترس از مرگ است. پل همچنین صحبت از این در Icor.15:55-57. (که دلیلی برای سبز از درخت همیشه سبز. آن را نشان دهنده زندگی ابدی است. برای اطلاعات بیشتر در معنای سنت های کریسمس, چک کردن معنی از کریسمس. ) در آیات 17-18 پیدا کنیم و دوم دشمن که عیسی مسیح آمد تا شکست دشمن از گناه نیز ذکر شده توسط پولس در رومیان 6 که در آن او می گوید: در آیه 14 است که آن را باید سلطه بر ما. او ترکیبی از این دو دشمنان در رومیان 8:2 گفت که مسیح ما را آزاد و یا “تحویل” ما از آنها. به عنوان او تلاش برای گفتن Ahaz ما نیاز دیگر آنها را به ترس.

البته Rezin و Pekah همچنین ممکن است نشان دهنده شخصی خود را دشمن و یا دشمنان. هر چه خود را Rezin & Pekah هستند (چند از چیزهایی که شیطان ممکن است از شما می توانید به پایین) ترس نیست اما می دانم که عیسی مسیح آمد به شما ارائه.

این است معنای واقعی کریسمس-که عیسی آمد و به ما علامت پیروزی به ما نشان می دهد که ما نیاز دیگر ترس های متعدد نیروهای که ممکن است خاص علیه ما در قلمرو معنوی است. آن مشهود است و همچنین در فصل 9 از بني اسرائيل که در آن خاص وعده تولد مسیح-پسر داده می شود در آیه 6-ادا در زبان جنگ و پیروزی (در مقابل 4 و 5). این است که بیشتر به تأييد نبوت فرشته به مریم در لوقا 1:33 و در Magnificant مریم و Benidictus از آنجا که زکریا (لوقا 1:46-55 & a68-79) به خصوص در مقابل 69, 71, &74-75. این به خصوص در حال حاضر این ایده که عیسی ارائه می شود ما برای ترس-سرویس رایگان به خدا. خواندن این فوق العاده بخشهایی از کتاب مقدس و شادی در این واقعیت است که پیروزی می تواند شما را از طریق ایمان به عیسی مسیح, تولد که ما جشن می گیرند در این زمان از سال است. ممکن است چراغ روشن دکوراسیون های زیبا و fancily هدیه پیچیده ما این فصل در خدمت به ما یادآوری از پیروزی با شکوه است که می تواند ما را از طریق یکی که تولد ما در حال جشن گرفتن.

[ad_2]