کربن فعال دانه ای

 

میکروگراف از زغال فعال (GAC) تحت میکروسکوپ الکترونی روبشی
کربن فعال شده گرانول (GAC) اندازه ذره ای نسبتاً بزرگتر در مقایسه با پودر کربن فعال شده دارد و در نتیجه ، یک سطح خارجی کوچکتر را نشان می دهد. بنابراين ، انتشار جاذب يك عامل مهم است. این کربن ها برای جذب گازها و بخارها مناسب هستند ، زیرا به سرعت پخش می شوند. کربن گرانول برای تصفیه آب استفاده می شوداز بین بردن و جداسازی اجزای سیستم جریان و در حوضه مخلوط سریع نیز استفاده می شود. GAC می تواند به صورت دانه ای یا اکسترود شده باشد. GAC در اندازه هایی مانند 20 8 8 ، 20 × 40 یا 30 8 8 for برای کاربردهای فاز مایع و 6 4 4 ، 8 4 4 یا 10 4 for برای برنامه های فاز بخار تعیین شده است. کربن 20 20 40 از ذراتی ساخته شده است که از غربال استاندارد اندازه 20 ایالات متحده آمریکا (0.84 میلی متر) عبور می کند (معمولاً با عنوان 85٪ عبور) مشخص می شود اما در یک الک استاندارد استاندارد 40 آمریکا (0.42 میلی متر) نگه داشته می شود. ) (به طور کلی با عنوان 95٪ حفظ شده مشخص می شود). AWWA (1992) B604 از غربال 50 مش (0.297 میلی متر) به عنوان حداقل اندازه GAC استفاده می کند. محبوب ترین کربن های فاز آبی اندازه 12 × 40 و 8 × 30 است زیرا از نظر اندازه ، سطح مساحت و خصوصیات ریزش مو تعادل مناسبی دارند .

کربن فعال اکسترود شده (EAC)
کربن فعال شده اکسترود شده (EAC) کربن فعال پودری را با یک چسب ترکیب می کند ، که با هم مخلوط می شوند و درون یک بلوک کربن فعال شده به شکل استوانه ای با قطر 0.8 تا 130 میلی متر اکسترود می شوند. اینها عمدتاً به دلیل افت فشار کم ، استحکام مکانیکی بالا و میزان گرد و غبار کم در کاربردهای فاز گازی استفاده می شوند. همچنین به عنوان فیلتر CTO (کلر ، طعم ، بو) فروخته می شود.

منبع : http://tajhizyar.com/consumable-product/activated-carbon/