کتاب ژیژک در مورد کرونا: "همه‌گیری؛ کرونا جهان را تغییر می‌دهد"

[ad_1]

این فیلسوف معاصر معتقد است مهم ترین وظیفه اخلاقی طی این همه‌گیری کاستن از رنج است نه کاهش هزینه‌ها و نظام‌ها باید در برابر میل بازگرداندن اقتصاد به شرایط عادی، به قیمت رنج بیماران، مقاومت کنند.

[ad_2]

Source link