کانون کارگردانان همچنان مخالف واگذاری مجوز سریال‌های شبکه خانگی به صداوسیما

[ad_1]

فیلم ها، سریالها و برنامه های شبکه های مجازی داخلی توانستند میلیون ها مخاطب ایرانی در داخل و خارج کشور را با سلیقههای متنوع جذب کنند و تنها رقیب محصولات ماهوارهای هستند و نه محصولات صدا و سیما که مخاطب خودش را دارد.  

[ad_2]

Source link