کاریابی آزمون – نکات موثر برای موفقیت

[ad_1]

برخی از افراد پیدا کردن که آنها فوق العاده خوب در سرمایه گذاری آزمون برای شغل در حالی که دیگران پیدا کردن که آنها نمی توانند به نظر می رسد برای موفقیت در آنها مهم نیست چقدر سخت آنها سعی می کنند بنابراین فقط چگونه شما با موفقیت انجام کامل یک کار placement test?

به خوبی حفظ آرامش و سطح رهبری یک شروع بسیار خوب. وجود دارد تقریبا دو اردوگاه از مردم است. اولین اردوگاه واقعا متنفر کار سرمایه گذاری آزمون تفکر است که آنها در حال اتلاف وقت است و آنها واقعا بسیار خوب در آنها است. گروه دوم از مردم تقریبا متکبر. آنها لبخند در این واقعیت است که این آزمون قرار است به 30 دقیقه و آنها آن را کامل در 10. سپس آنها نمی توانند درک کنند که چرا آنها این کار را کردم.

نه اردوگاه یکی خوب بود. اگر شما در ابتدا و سپس شما ممکن است پیدا کردن که ترس به سادگی سراسری بنابراین شما واقعا نمی درخشش خود را به بهترین مزیت است. اگر شما در دومین اردوگاه پس از آن که کمی متکبر یا “از خود راضی” ممکن است تعداد در برابر شما و اگر شما را کامل زمان برای رفتن از طریق آزمون و سپس شما ممکن است به سادگی آن را شکست.

وسط راه بهترین راه است وقتی که می آید به قرار دادن کار تست. اگر این آزمون قرار است به 30 دقیقه کامل آن را در اطراف می گویند 20-25 دقیقه اگر آن است که یک آزمون کتبی. پس از صرف که آخرین 5-10 دقیقه چک کردن از طریق پاسخ خود را و آنچه شما نوشته شده است.

اگر در این آزمون بر اساس یک ارزیابی روانسنجی و سپس سعی نکنید به ‘ضرب و شتم’ سیستم. اگر شما یک روانشناس با تجربه یا منابع انسانی حرفه ای که در عمق آگاهی از دقیقا همان چیزی است که کارفرمایان به دنبال سپس شما ممکن است قادر به ضرب و شتم سیستم اما بعید است بنابراین فقط جواب صادقانه میگویم.

آزمون ممکن است یک کاربرد عملی از وظایف است که شما انتظار می رود به انجام اگر منصوب کرد. دوباره وقت خود را به اطمینان حاصل شود که شما انجام وظایف به درستی و بدون بیش از حد بسیاری از اشتباهات. در حالی که این ممکن است کمی طولانی تر نسبت به انجام آن به سرعت آن را نشان می دهد که شما روشمند در رویکرد خود را و شما را به اطمینان حاصل شود که شما نمی اتلاف زمان آینده تصحیح خطا است.

[ad_2]