کاربرد های سدیم هیدروکسید (+سدیم هیدروکسید از کجا تهیه کنیم)

هیدروکسید سدیم (سود سوزآور)، هیدروکسید سدیم (NaOH) یک ماده شیمیایی مناسب، قابل در دست گرفتن و معمول است. بخش اعظمی از همین مواد در آب قابل حل بوده و محلول های رنگی بوجود می آورند (مانند سولفات مس ، سولفات آهن و … ). درصورتیکه به محلول موادسازنده فلزات انتقالی، محلول سدیم هیدروکسید (سود مایع |سود سوزآور | سود کاستیک | محلول سود پرک) افزوده شود، هیدروکسید فلزات واسطه شکل می گیرد (بعنوان نمونه واکنش سود مایع مهم محلول سولفات مس باعث تشکیل رسوب هیدروکسید مس می گردد)، که این مواد در آب نامحلول هستند. همینطور کار توزین این ماده شیمیایی می بایست به شتاب انجام شود چون دارای جذب رطوبت هوا وزن سدیم هیدروکسید افزایش می بابد. سدیم هیدروکسید، در تماس حساس پوست می تواند سوختگی شیمیایی شدید تولید کند. کاربردها: سدیم هیدروکسید، به تیتر یک گشوده قوی، یکی از از مواد شیمیایی صنعتی اهمیت بهشمار میرود. سدیم هیدروکسید (به انگلیسی: Sodium hydroxide) یا این که سود سوزآور (به انگلیسی: Caustic Soda) ترکیبی معدنی حساس فرمول شیمیایی NaOH است. هیدروکسید سدیم آسان ، ارزان و زیاد موثر میباشد که برای خنثی سازی اسید های قادر و یا ضعیف است. سلول های جیوه،زمانی که هزینه برق زیر باشد، از سلول های دیافراگم ارزان هیدروکسید سدیم سود سوزآور خیس هستند. البته در صورتی که از مواد شیمیایی اصلی غلظت بالا به کار گیری شود بایستی دارای اعتنا بیشتری در آیتم موردها ایمنی، آزمایش ها را انجام داد. سود کاستیک یا این که به عبارتی هیدروکسید سدیم (NaOH) ، به سادگی به تیتر سود سوزآور شناخته می شود ، یک ماده شیمیایی خنثی کننده قلیایی که در معالجه صنعتی به طور گسترده ای مورد به کار گیری قرار می گیرد. همینطور جیوه تجزیه شده نیز می تواند وارد درختان و آب های تحت زمینی گردد که آلودگی های متعددی را در پی خواهد داشت. سدیم هیدروکسید به شدت در آب انحلال پذیر بوده و به راحتی رطوبت و کربن دی اکسید موجود در هوا را جذب می کند. ، جمع های آبی رنگی تشکیل می شود. Na) و آنیون هیدروکسید (-OH) تشکیل شده است. بسیاری از غیر فلزات نیز مهم هیدروکسید سدیم واکنش داده و نمک تشکیل می دهند. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها فراوان عمده در گزینه سدیم هیدروکسید یک دهم مولار لطفا به تماشا از وب تارنما ما.