ژاپن می‌تواند المپیک را بدون تماشاگران برگزار کند!

[ad_1]

در حالیکه کمیته بین المللی المپیک و کمیته برگزاری توکیو۲۰۲۰ از برگزاری بازی‌ها با تاکید بر حضور تماشاگران گفته‌اند، مدیران ارشد هر دو حوزه، برگزاری بازی‌ها بدون حضور تماشاگران در صورت عدم مهار کرونا را نیز یک گزینه محتمل عنوان کرده‌اند.

[ad_2]

Source link