چگونه یک بقای اصلح ذهنیت تعیین موفقیت فرد در زندگی

[ad_1]

چرا برخی از افراد موفق و دیگران نمی شود ؟ موفقیت سخت سیمی به مغز یا این گرایش بوجود می آیند از طریق وقایع و تجارب زندگی ما ؟ یا موفقیت ترکیبی از هر دو ؟

من برای اولین بار معرفی شد به موضوع موفقیت و بقای اصلح در جامعه شناسی, کلاس, که در آن من مدرس کشیده بودند دو جعبه در هیئت مدیره سیاه, اولین جعبه برچسب فرد و کادر دوم نشاندار شده بود فرد ب او نشان داد یک فرد به عنوان یک فرد که پس از شکست یک وظیفه تا به حال تا کنون تلاش دوباره داد تا در زندگی خود را. در حالی که فرد B به حال شده است از طریق بسیاری از چالش های زندگی و مهم نیست که چگونه بسیاری از چالش های فرد B با تجربه او و یا او حق بازگشت و فقط در رفتن نگه دارید. آن بود که پس از این سخنرانی من به طور مداوم این سوال را بپرسید: چرا و آنچه در آن است که باعث می شود برای زنده ماندن و موفقیت بدون توجه به آنچه شرایط, در حالی که دیگران را در نگاه اول از هر چالش یا مشکل? بسیاری از آنها با اشاره به این ذهنیت به عنوان “بقای اصلح.”

در مطالعه منشاء و معنای محبوب فاز: “بقای اصلح” ما می توانیم شروع به دست آوردن درک درستی از مفهوم و چگونه آن را مربوط به خود ما موفقیت در زندگی است. بسیاری بر این باورند که فاز نسبت داده شد توسط چارلز داروین که در مورد بقای اصلح به عنوان یک اصلی مبارزه برای مواد غذایی برای حمایت از رشد. که ما می دانیم این است حیاتی برای بقای ما, اما ما می دانیم که بسیاری از مردم که نشستن در مقابل تلویزیون در تمام طول روز پر دهان خود را با چیپس سیب زمینی. بنابراین داشتن یک فراوانی از مواد غذایی, سرپناه و مواد کالا تعیین می کند ما موفقیت در زندگی, در غیر این صورت هر کس که نشسته جلوی تلویزیون غذا خوردن چیپس سیب زمینی موفق خواهد بود و این مورد نیست.

چه چیزی باعث می شود بیشتر حس واقعی تعریف از مبتکر واقعی از فاز: هربرت اسپنسر.

در اسپنسر را مشاهده بقا و موفقیت در زندگی این است که در ویژگی های خود و عادات زندگی کسانی که انطباق ضعیف به تغییرات در شرایط رویدادها یا تجارب را ناپدید می شوند و یا به عبارت دیگر شکست. کسانی که خود را تغییر دهید ویژگی ها و عادات بنابراین به عنوان برای انطباق و زنده ماندن را از طریق تغییر در شرایط حوادث و تجارب پیشرفت خواهد کرد و نه شکست. در نوشتن و خواندن داستان موفقیت متعدد وجود دارد عامل دیگری است من می خواهم که برای اضافه کردن به معادله بقای اصلح و موفقیت است که در توانایی فرد برای برقراری ارتباط با دیگران است. به عنوان فقط در مورد هر داستان موفقیت رخ داده به عنوان یک نتیجه از یک اتصال: اپل, گوگل, اپرا, استارباکس, سیسکو, نرم افزار Adobe و لیست در می رود و در.

در حال حاضر از آن نوبت خود را برای ارتباط با دیگران که به اشتراک گذاشتن رویاها و آرمان. که در آن شما می توانید دستیابی به هر یک از دیگر اهداف بدون توجه به آنچه شرایط شما ممکن است. آن را رایگان برای پیوستن به و شما می توانید اتصال با دیگران امروز به رویاهای خود را به واقعیت http://www.cluehut.com

[ad_2]