چگونه می توان دانشگاه های کمک به دانش آموزان بیشتر زمین خوب شغل ؟

[ad_1]

از آنجا که بسیاری از دانش آموزان کالج بزرگ وام آنها باید نگران کارفرمایان و مشاغل که در دسترس خواهد بود به آنها را زمانی که آنها فارغ التحصیل. البته این بدان معنا نیست که دانش آموزانی که بر دوش نه با وام هستند و همچنین در رابطه با فرود شغل خوب. گفت: من قبل از این, اما آن را هنوز هم صادق است. در پایان اکثر دانشجویان فقط می خواهید سه چیز است:

1. یک کالج خوب آموزش و پرورش

2. لذت بخش تجربه کالج

3. یک کار بزرگ زمانی که آنها فارغ التحصیل

متاسفانه, وجود دارد, کالج که مشکل دستیابی به هر سه است. برخی از دانشگاه های شناخته شده برای تعالی علمی است. دیگران ارائه تعداد زیادی از فعالیت های باشگاه ها و احزاب است. تنها چند شهرت برای داشتن سیستم در محل برای اطمینان حاصل شود که تعداد زیادی از دانش آموزان به دست آوردن مشاغل با درآمد بالا با مطلوب کارفرمایان است که باید از فرصت های پیشرفت.

تا زمانی که کالج رهبران ذهن خود را تغییر دهید و جای ارزش بیشتری در موفقیت شغلی آنها نمی خواهند رفتار خود را تغییر دهید. هیچ کس نمی تواند به طور موثر تغییر رفتار خود را قبل از آنها ذهن خود را تغییر دهید.

شک و تردید رهبران همیشه در برابر تغییر مقاومت. آن آنها را می ترساند. تغییر معمولا می ترساند همه ما تا زمانی که ما آن را درک کنند و بر این باورند که تغییر خواهد همه چیز را برای ما بهتر است. این چالش.

چگونه می توانید کالج رهبران شناسایی و درک این تغییرات که هر دو نتیجه در بیشتر دانشجو استخدام موفقیت و کارهای بهتر برای خود ؟ پول و نیروی انسانی و زمان یکی از مسائلی است که همیشه به ارمغان آورد. مهم ترین عوامل “تمایل به همه چیز را بهتر” و “به دنبال و شناسایی چیزهایی است که باید تغییر کند.” کالج ها که نمی تواند و یا نمی خواهد انجام یک یا هر دو از کسانی که همه چیز را هرگز بهبود اشتغال موفقیت دانش آموزان خود را.

برای بهبود دانش آموز, موفقیت در استخدام ها باید:

1. می دانیم که دانش آموزان کاملا محدود در دانش خود را در مورد جستجوی کار فعالیت های آماده سازی و چه چه زمانی و چرا آنها باید انجام شود.

2. قبول این واقعیت است که کالج (یک موسسه آموزش) است که در آن دانش آموزان بیشتر وقت خود را صرف و جایی که آنها انتظار می رود برای دریافت اطلاعات کمک و راهنمایی آنها را برای اشتغال خود را جستجو کنید.

3. موافقم که کار جستجو و آماده سازی دستور العمل ها و راهنمایی است که در بخش بزرگی از مسئولیت دانشگاه به عنوان یک کل و نه فقط دانش آموزان و مردم در خدمات حرفه ای.

4. درک کنند که دانش آموزان باید به رقابت در برابر دیگر نامزدها برای بهترین شغل ها در زمینه های مورد علاقه. به سادگی داشتن به دست آورده یک درجه با نمرات خوب است که اغلب کافی نیست.

5. بر این باورند که کالج خود بهره مند خواهد شد هنگامی که اعداد بزرگتر از دانشجویان زمین مطلوب شغل با کارفرمایان محترم.

برای کمک به دانش آموزان برای پیدا کردن بیشتر موفقیت در استخدام ها باید:

6. کمک به دانش آموزان شناسایی و انتخاب یک مسیر شغلی است که منطبق با توانایی های خود و منافع خود و نه بعد از خود را سال دوم. هنگامی که دانش آموزان صبر بیش از حد طولانی برای شناسایی یک مسیر شغلی ممکن است کم و یا هیچ زمان باقی مانده برای به وضوح متمرکز جستجوی کار فعالیت های آماده سازی. اواخر تصمیم گیری نیز ممکن است نیاز به وقت اضافی و اضافی وام های کالج.

7. در 1 یا 2 سال کالج, از دانش آموزان بخواهید به خرید و خواندن کتاب است که توضیح می دهد که کل روند اشتغال از جمله جستجوی کار آماده سازی استراتژی ها و تلاش. خدمات حرفه ای باید پیشنهاد یکی.

8. در اوایل نیاز دانش آموزان به پیش نویس بودجه شخصی برای مستقل زندگی پس از کالج. که آنها را به فکر می کنم در مورد آمدن هزینه های خود را و آنها را به یک ایده در مورد حداقل حقوق و دستمزد شروع آنها نیاز خواهد داشت. نمونه فرم بودجه عرضه می تواند توسط حرفه ای خدمات پس دانش آموزان می توانند در خالی را پر کنید.

داشتن یک بودجه واقع بینانه را تشویق دانش آموزان به تعیین دو چیز است: 1) آیا انتخاب مسیر شغلی مطلوب ورود به سطح شغل که خود دیدار خواهد کرد بودجه مورد نیاز? و 2) آیا کسانی که شغل پتانسیل رشد خوبی داشته باشد و یک مسیر حرفه ای?

دانشجویان واجد شرایط نباید کورکورانه وارد شغلی و شرایط اشتغال ارائه می دهد که آن را بیش از حد دشوار است برای آنها را به زندگی خود و پرداخت وام های کالج و یا ارائه کمی حقوق و دستمزد و رشد حرفه ای بالقوه است.

9. کمک به دانش آموزان انتخاب اصلی و فرعی است که حمایت خود را حرفه ای جهت و کارهایی که مورد علاقه تان هستند.

10. کمک به دانش آموزان آماده شدن برنامه نوشته شده است که شامل فعالیت ها و تجارب آنها را در شرکت خود را جذاب تر به هدف خود کارفرمایان. کالج ها می توانید شروع به ارائه هر دانشجو با کلی مثال از یک گام به گام برنامه ریزی است.

11. ارائه جستجوی کار در کلاس های آمادگی به دانش آموزان است. این کلاس ها باید پوشش هر جنبه ای از جستجوی کار آماده سازی, بررسی مطالب کتاب است که انتخاب شده است کمک به دانش آموزان برای ساخت و استفاده از جستجوی کار خود را در شبکه ایجاد یک رزومه است که با تمرکز بر موفقیت ها و موفقیت ها و همچنین کمک به دانش آموزان توسعه داستان و نمونه های آنها استفاده خواهد شد در طول مصاحبه.

12. باید هر دانش آموز تحقیقات و شناسایی یک گروه از مشاغل در انتخاب رشته مورد علاقه. (داشتن یک هدف روشن خواهد ساخت مراحل زیر را آسان تر برای دانش آموزان برای رسیدن به.)

13. باید هر دانش آموز تحقیقات و شناسایی یک لیست از کارفرمایان است که باید فرصت هایی را برای دانش آموزان خود را با منافع شغلی. در راه است که دانش آموزان می توانند دنبال فرصت های خاص کارفرمایان که به آنها علاقه دارد. تقریبا در هر موردی دانش آموزان باید تعقیب کارفرمایان نه برعکس.

14. کمک به دانش آموزان شناسایی چیزهایی خاص است که هدف خود کارفرمایان را می خواهید و انتظار اشتغال نامزدها. (دانش آموزان جذاب تر به هدف خود کارفرمایان زمانی که آنها آماده شده و خطاب به نیازهای خود را می خواهد و انتظارات است.)

15. کمک به دانش آموزان پژوهش شناسایی و حفظ لیست از بانک ها و شرکت های جستجو و وب سایت های است که می تواند مفید باشد به عنوان آنها انجام جستجوهای خود را برای اشتغال است. دانش آموزان با حرفه ای مشابه جهت می تواند با هم کار کنند به عنوان یک تیم و به اشتراک گذاری نتایج خود را. (لیست اولیه برای دانش آموزان در هر عمده باید در دسترس از خدمات حرفه ای.)

16. مربی و تشویق دانش آموزان به اجرای آنها اقدام خود قصد دارد. هر پردیس کارمند می تواند کمک کند با این. در واقع هر کس در کالج جامعه می تواند کمک کند با این. این کالج فارغ التحصیلان باید ایده آل برای این جنبه از جستجوی کار آماده است. که بدان معنی است که این کالج است به یک تلاش ویژه ای را شامل فارغ التحصیلان موفق در این فرایند است.

17. کار برای ساخت یک بزرگتر و بزرگتر استخر از کارفرمایان که ارائه خواهد شد پاره وقت شغل کارآموزی co-op تکالیف کار-برنامه مطالعه و تابستان شغل برای دانش آموزان در هر عمده. تجربه کاری و عملکرد شغلی بسیار مهم برای مصاحبه و استخدام کارفرمایان. دانش آموزان با کار مرتبط با تجربه کاری بسیار دارای عملکرد شغلی و کار جامد منابع را همیشه جلب توجه از کارفرمایان بالقوه.

18. کار برای ساخت یک بزرگتر و بزرگتر استخر محترم کارفرمایان است که بازدید از محوطه دانشگاه به جذب دانش آموزان است. هدف نیز باید برای پیدا کردن و دعوت از طیف گسترده ای از کارفرمایان بنابراین برخی از خواهد بود علاقه مند در دانش آموزان با کمتر استخدام رشته. بسیاری از کالج ها خوب هستند در پیدا کردن کارفرمایان که علاقه مند به دانش آموزان از کمتر استخدام رشته. در واقع در هر دانشگاه وجود خواهد داشت و دانش آموزان که اصلا حتی یک پردیس ،

19. ایجاد یک لیست طولانی از فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلی دانش آموزان در هر عمده نیاز همه است که به هیچ وجه خود را در ارتباط با موسسه (کالج رهبران و اساتید و مدیران و کارکنان ساعتی, دانش آموزان, پدر و مادر, فارغ التحصیلان, تامین کنندگان, فروشندگان محلی کارفرمایان و رهبران جامعه) به استفاده از شبکه خود را برای شناسایی مشاغل که پرداخت خوب و قابل توجهی مزایای کارکنان بسته است.

20. کمک به دانش آموزان توجه نزدیک به جستجوی کار خود را فعالیت های آماده سازی شغلی و عملکرد و دستاوردهای. دانش آموزان باید آماده رقابت برای بهتر شغل پرداخت با پتانسیل حرفه ای.

ارائه می دهد کار نیست برنده و یا از دست رفته در طول مصاحبه. آنها به دست آورده در 2, 3 و 4 سال از کالج. به عنوان دانش آموزان درگیر, شرکت, انجام, سرب و کار آنها می توانید با استفاده از فرصت ها برای نشان دادن قابلیت های خود و اضافه کردن به لیست خود را از دستاوردهای چشمگیر. بهترین نامزدها بحث در مورد عملکرد خود و ارائه نمونه در طول مصاحبه.

21. به دانش آموزان خود را وارد کنید, ارشد, سال, آنها باید با توجه به فرصت های متعدد برای شرکت در مسخره مصاحبه. آنها نیاز به تمرین خود را ارائه نقاط فروش موفقیت ها و دستاوردهای. هنگامی که دانش آموزان بگویید داستان فوتی و فوری در مورد خود دانشگاه و کار تجارب و عملکرد کارفرمایان توجه خواهد شد.

این پیشنهادات را در یک فرهنگ جدید در محوطه دانشگاه. دانش آموزانی که شغل های بزرگ زمین صحبت خواهد شد بسیار از کالج و بهتر خواهد بود قادر و بیشتر احتمال دارد به کمک های مالی. بعلاوه به عنوان پتانسیل بالا متقاضیان یادگیری در مورد اشتغال موفقیت های دانش آموزان خود را, آنها می خواهند برای حضور در کالج خود را.

استخدام دانشجو با موفقیت و پیروزی است برای دانش آموزان و کالج ها به طور یکسان. به همین دلیل دانشگاه باید به توجه بیشتر به تلاش ها و خدمات است که در نتیجه بیشتر و بهتر شغل برای دانش آموزان خود را.

[ad_2]