چگونه عدم جمع آوری کمک استراتژی مضرات امور مالی شخصی خود را

[ad_1]

من برگزار شد پرده گفتگو با یک, به زودی به بازنشسته های ورزشی شخصیت (نام نکردن به دلایل اخلاقی اما اجازه دهید او را جین) در مورد آینده اش پس از سال از فعالیت حرفه ای ورزشی. او نگران بود در مورد چگونه به حفظ او فعالیت های خیریه بدون باد او را پس انداز.

افراد با نفوذ از جمله افراد مشهور و ورزشکاران بسیار فعال هستند در فعالیت های خیریه. تاثیر قوی است که جوامع را در حمایت از یکی از خود را’ و یا حمایت خود را از تیم در خانه کمک به سوخت این روابط است. برخی از موفق ورزشکاران نیز بهره مند از جامعه رانده غیر انتفاعی برنامه های. بنابراین ورزشکاران به احتمال زیاد تمایل به بازگشت به نفع طریق درگیر شدن در جامعه و توانمندسازی فعالیت های. اما در چه هزینه ؟

از مکالمه من با جین او به من گفت که با وجود داشتن ثبت نام غیر انتفاعی تحت نام او او کمک های مالی به دیگر موسسات خیریه ساخته شد با استفاده از حساب شخصی (هیچ مشکلی). اما به عنوان کسی که می خواهد به شرکت بیشتر در کارهای خیریه مشکل پس از آن می شود چگونه او درخواست برای کمک های مالی با استفاده از حساب شخصی خود را? و چگونه او مدیریت شخصی امور مالی جداگانه از موسسه خیریه کار می کند ؟

مانند جین وجود دارد دیگر افراد پرشور در مورد کار خیریه اما فاقد استراتژی برای جمع آوری کمک مالی از شبکه های خود را و از این رو تا پایان باد پس انداز خود را فقط به نگه دارید تا با روحیه دادن به جامعه.

بدون پیروی از یک طرح جامد از آن آسان است برای تغییر جهت دادن به اهداف خود. و بدون یک استراتژی کمبود مالی احتیاط سرخی و این می شود یک مسئولیت شخصی و غیر انتفاعی حساب.

پس نگرانی در مورد مدیریت مالی و مسئولیت پذیری مجموعه در خطر آسیب رساندن به خود را با نام تجاری و فرد ميگيرد. تاثیر ویرانگر به هر دو خود را از فعالیت های غیر انتفاعی و به زندگی شخصی خود را از جمله مالی. تبلیغات منفی خسارت خود را به شهرت و اعتبار. آن را نیز ممکن است جذب اقدام تنبیهی از دولت و حرفه ای سازمان های اجرای.

برخی از اقدامات انضباطی از تنظیم کننده حرفه ای و دولت (فدرال) شامل; deregistration انجماد شخصی و سازمان دارایی و یا اعمال جریمه برای خدمت به عنوان یک هشدار است.

خوشبختانه برای جین های مورد کاملا مستقیم رو به جلو به طوری ورودی من بود و ویژگی های. ما مجموعه ای از ویژگی های سازه برای او غیر انتفاعی و توسعه استراتژیک و عملیاتی طرح است. استراتژیک عملیات طرح را به عنوان سیاست راهنما برای غیر انتفاعی در midterm.

من نیز خوشحالم که به ملاقات جین و با او کار می کرد به منظور توسعه یک طرح محتاطانه در مورد نحوه درخواست و مدیریت منابع مالی از خیرین در شبکه. از همه مهمتر, من خوشحالم به کار کرده اند با جین در جدا کردن فعالیت های مالی شخصی خود را از کسانی که به انجام با سازمان است.

ممکن است افراد دیگر را با نگرانی های مشابه مانند آنهایی که جین تجربه کرده است. دیگران ممکن است نامشخص استراتژیک جمع آوری کمک های مالی برنامه. من توصیه شما به دنبال کمک های حرفه ای برای راست کردن این نگرانی ها. آنها نه تنها سرکوب سازمان خود را رشد بالقوه, اما همچنین شما را در معرض خود وارد شهرت و یا آسیب مالی.

[ad_2]