چگونه به خود مشاور مالی

[ad_1]

شده اند وجود دارد متعدد کمک به خود کتاب است که به شما آموزش در مورد مدیریت مالی. آنچه در مجموعه “فیل در اتاق” متمایز از مشابه نوع است چگونه الهام بخش این روایت معلوم می شود تحریک روند تفکر خود را. جالب است که یکی نیست که به یک سرمایه گذار و یا یک برنامه ریز مالی به خواندن این کتاب. این است که برای همه کسانی که کار افرادی که مشکل دارند بدانند چگونه برای بررسی و برنامه ریزی های پولی خود را در رفتار است.

اد پنجشنبه ماهرانه را در یادگیری خود را در موفقیت مالی در زندگی در این به شدت در حال حرکت داستان بر اساس الکس همسرش جنیفر و دو بچه ها و در درجه اول خود عمه Katharine. طرح شما نیش ترمزی میزند استثنایی تجدید نظر شود و شما احساس می کنید که وجود دارد ابعاد در این کتاب است که شما می توانید با شناسایی در زندگی خود را.

نویسنده آغاز می شود با مهم ترین صفت انسان رفتار است. این کتاب صحبت می کند از بستن کراوات بین رفتار انسان و موفقیت مالی. او شامل گزیده ای از کارشناسان مانند لامار اسمیت که به شدت نگه می دارد به این فکر می کردم که رفتار یک متغیر است که همه ما می توانید کنترل و تغییر-یک عامل مهم در کسب و کار.

چشم انداز دیگری با یک فکر جدی است بدانند اولویت شما در زندگی است. شما موفق هستند; سازگار با جریان پول وجود دارد اما چیزی از دست رفته! راه حل نهفته در اینده رویکرد به ترجمه و آماده سازی شما را قادر به دریافت بیش از این بالا و پایین در زندگی از طریق این برنامه ریزی است.

مهم نیست که چگونه به خوبی شما انجام می دهند در کار خود را در نهایت هر یک به نظر می رسد که “فوق العاده اتاق تنفس” در پایان هر ماه. این کتاب بسیار گاه به گاه و در عین حال جالب راه را به شما نشان می دهد چگونه به جلو و جوراب های خود و کار کردن قریب الوقوع بحران مالی است.

یکی از جنبه های جذاب در این کتاب قطعا خواهد بود معما در مورد چگونه برای ساختن یک نظر مالی کارآمد ؟

آن است که به تصویر کشیده شده است از طریق یک روش ساده شعر توسط John Godfrey. این شعر استعاره اشاره به یک فیل به عنوان رفتار انسان. نویسنده تلاش کرده است به لینک رویکرد یک مرد کور به نگرش انسان نسبت به مسائل و یا مشکلات. چگونه شما رسیدگی به پول بستگی به نگرش شما نسبت به آن. یکی از نیاز به کشت این نگرش با زمان برای پیدا کردن موفقیت در کسب و کار و در نهایت زندگی است.

مالی صدا نمی افتد و در یک سرعت سریع. در آن طول می کشد زمان و صبر و نگرش نسبت به پول است که در خدمت شما و در دراز مدت است. ارزش های انسانی مانند صبر گاهی گرفته شده به عنوان یک ضعف است اما نویسنده تاکید می کند که صبر یکی از بزرگترین ارزش در برنده شدن در یک نبرد (در اینجا موفقیت مالی). او می گوید: “صبر و شکیبایی است که به شدت در انتخاب درست است.” در پایان نویسنده برس در یک سوال بسیار مهم است. چه ماهیت برنامه ریزی شده است ؟ به سادگی قرار دادن آن است که با استفاده از منابع در یک روش سازمان یافته برای رسیدن به هدف مورد نظر.

کتاب خوبی نوشته شده پاشیده و با ادبی ادویه, درام, اصطکاک روابط و استرس بالایی طبقه متوسط خانواده; به طور کلی مشکلات و راه حل های عملی برای مدیریت امور مالی است. آن را به پایان می رسد با یک توجه داشته باشید در مورد چگونه شما می توانید زندگی خود را تغییر دهید و رویاهای خود را در حال توسعه سالم نگرش باز بودن به باورها و صبر و شکیبایی و تعیین اهداف و پیوستن به نظم و انضباط.

[ad_2]