چگونه برای پیدا کردن کار شما را دوست دارم

[ad_1]

بسیاری از کسب و کار باید گردش مالی بالا به علت نرخ ناراضی ناراضی و/یا unappreciated کارکنان. راه های مختلفی وجود دارد یک شرکت می تواند ایجاد وفاداری شادی و نگرش مثبت نسبت به کارکنان مشاغل. یکی از این روش این است که از طریق افزایش عملکرد شرکت ها و اجتماعات است که کمک به توسعه دفتر دوستی در سراسر شرکت. همچنین ایجاد تیم مدیریت و توسعه کار تیمی ذهنیت کمک خواهد کرد که کارکنان به دست آوردن احساس مالکیت در شرکت خود را. به جای ما در برابر آنها نگرش در بین ادارات و دوستی در سراسر شرکت نیز کمک خواهد کرد که ساخت یک تیم کامل نگرش است. بسیاری از برجسته شرکت ایجاد رسانه برای کارکنان خود را به داوطلب جمع آوری پول و کمک به جامعه خود. پیشنهادات زیر را نیز افزایش خواهد یافت کارمند غرور و افتخار و شادی و مالکیت مسئولیت های خود را در محل کار.

• فضای خانواده – این نوع از محیط زیست ایجاد یک آب و هوا و انصاف و برابری و احترام و باعث می شود آن را امن برای ابراز مخالفت. این فضای استقبال و ایجاد یک محیط دوستانه برای معرفی ایده های جدید. کارکنان و تیم را تشویق کنند به چالش کشیدن اما محیط حمایتی و تقویت وفاداری و کار تیمی در سراسر سازمان است.

• به رسمیت شناختن برنامه ها – برنامه های شرکت است که تشخیص کار سخت و تعهد و تلاش و مشارکت نژاد موفقیت سازمانی و وفاداری. به رسمیت شناختن برنامه باید شامل ماهانه جوایز و کارت های هدیه و یا یک ناهار رایگان. شناخت از یک استاد راهنما و حداقل دو رتبه بالاتر از یک کارمند باعث می شود یک معنی درگیر شدن تفاوت در روحیه کارکنان.

• سازمانی غرور و متعلق ترویج فعالیت های است که توسعه و ایجاد غرور و وفاداری است که ستون فقرات هر کسب و کار موفقیت طولانی مدت است. کارمند و گردش مالی بسیار گران قیمت و بهره وری و محصول و یا خدمات توسعه رنج می برد. درگیر کارمند کسی است که مشتاق در مورد کار خود را. بهبود تعهد کارکنان به طور مستقیم اثرات قابل اندازه گیری نتایج کسب و کار. کارکنان که متعهد به موفقیت عاطفی متصل و اجتماعی درگیر با یک شرکت نشان می دهد ویژگی های است که مدیران کسب و کار تشنگی را داشته است. مشغول کارکنان در محل کار پربارتر را کمتر بیمار و روز دیگر نمایشگاه مطلوب رفتار ترویج کسب و کار به دیگران و نشان دادن شادی خود را به مشتریان.

• مربی برنامه ها و تفکر بلند مدت برای آینده موفقیت شرکت. یک مربی با تجربه و مورد اعتماد و مشاور است که کمک در توسعه صالح کارکنان و رهبران آینده. برنامه مشاوره آموزش و تشویق کارکنان چاشنی به مربیان. یک برنامه مشاوره می تواند تسهیل پویا مهارت رشد در سراسر سازمان است. یادگیری غیر رسمی را می توان به عنوان مهم به عنوان رسمی برنامه های آموزش.

• داوطلب گزینه – به دنبال فرصت هایی برای خود کارکنان شرکت به درگیر شدن در جامعه است. اجازه می دهد کارکنان خود را به داوطلب وقت خود را و یا جمع آوری پول برای یک علت خوب است. خوب است روابط عمومی برای شرکت ها برای نشان دادن جوامع خود آنها در مورد مراقبت از مشتریان خود را. این فعالیت ها ایجاد خواهد شد که در میان جامعه محلی و کارکنان خود را. ایجاد یک تیم به تصمیم می گیرید چه علت شرکت خود را ارائه حمایت مالی یک موسسه خیریه و یا باعث.

تعهد کارکنان را می توان با هماهنگی با اهداف فردی با اهداف کسب و کار. انگیزه کارکنان باید در ارتباط با طب سنتی پاداش مانند پرداخت و جبران خسارت بلکه با پاداش های عاطفی مانند رشد شخصی و کار برای یک علت شایع بودن بخشی از یک عملکرد بالا و به رسمیت شناخته شده برای دست آوردهای.

[ad_2]