چه مهارت های نرم افزاری – بلوک های ساختمان برای موفقیت شغلی

[ad_1]

من باید اعتراف من تا به حال هیچ ایده چه چیزی هستند مهارت های نرم افزاری که من از دانشگاه فارغ التحصیل شد. من به سرعت متوجه شدم در اولین کار من در مک کینزی چگونه فقدان مهارت های نرم افزاری شدند مؤثر بر عملکرد من بررسی است. در اینجا به برخی از مهارت های نرم افزاری من فاقد در آن زمان.

  • مدیریت استرس و مردم مهارت های مدیریت – در 22 سال, من اختصاص داده بود دستیار در مک کینزی. من تحت درمان او به طرز وحشیانه ای که من تاکید داشتم نابالغ به فکر می کنم من حق دارم از او برای من کار می کرد. نیازی به گفتن او نه پریدن به من کمک کند در همه زمان ها.
  • اعتماد به نفس و مهارت های ارتباطی – من کتاب هوشمند بود و ایده های بزرگ در پروژه های, اما گاهی اوقات من از ترس به صحبت می کنند تا زمانی که وجود دارد افراد ارشد در اتاق. من تا به حال هیچ ایده چگونه به ساختار نظرات من و من نمی باید اعتماد به نفس فکر می کنم آنها خواهد مراقبت از آنچه من فکر می کنم. مک کینزی انتظار تحلیلگران به صدای نظرات خود را.
  • مقاومتی / سیاست های دفتر مهارت های – من مقصر چیزی است که من نمی روی یک پروژه. آن زمان من چند سال به حرکت از این یکی. من مدیر موفق در سرزنش من به خاطر او می دانست که چگونه به دفتر سیاست بازی بهتر از من. من تا به حال هیچ پشتیبانی نزدیک از هر طرف.

پس از کار 15 سال در مشاوره در برخورد با تمام انواع از مردم و شخصیت ها و موقعیت های غیر منتظره من یک مقدار بیشتر قدردانی چقدر مهم مهارت های نرم افزاری هستند که برای رسیدن به کسب و کار و موفقیت شغلی. بنابراین من می خواهم به پیشنهاد خود من تعریف از “چه مهارت های نرم افزاری” در شرایط عملی.

به اعتقاد من وجود دارد پنج بلوک های ساختمان برای موفقیت شغلی – حرفه ای و کار و نگرش خود مهارت های مدیریت, مردم, مهارت و مهارت است. این پنج مولفه مهم برای پیدا کردن شغل و موفقیت در کار است. مهارت های نرم افزاری نمایندگی دو تا از این بلوک های ساختمان و مهم برای موفقیت شغلی خود را.

  • خود مهارت های مدیریت – کسانی که استفاده می کنیم برای مدیریت چگونه ما خودمان را درک و مدیریت واکنش ما به شرایط غیر منتظره. چگونه می تواند ما را موفق اگر ما هیچ پروژه و یا احساس اعتماد به نفس به برخی اقدامات? چگونه می تواند ما را موفق اگر ما نمی تواند کنترل ما عصبانی پاسخ به یک مشتری که شکایت ؟
  • مهارت های مردم – کسانی که ما با استفاده از برای نفوذ در دیگران ما را درک ما کار و ایده های ما.برای مثال ما ممکن است یک ایده درخشان اما اگر ما نمی توانیم ارتباط آن هیچ کس ما را حمایت به پیاده سازی آن. اگر ما سخت کار می کرد اما هیچ کس نمی داند در مورد آن تعداد ؟ احتمالا نه. ما باید به ماهرانه خود ترویج طوری که حق مردم می توانند با قدردانی از همه ما سخت و مهارت های مهارت های نرم افزاری.

این مهارت ها به راحتی نمی تواند در مدرسه یاد گرفته شود. این است که چرا وجود دارد بسیاری از مقالات در مورد اینکه چرا grads کالج با نمرات خوب و مهارت در حال گرفتن شغل و یا تلاش در شغل خود را به دلیل فقدان مهارت های نرم افزاری. چاشنی حرفه ای با جامد سخت مهارت نیز نیاز به این مهارت های نرم افزاری و حتی بیشتر به عنوان آنها ممکن است گذشت برای ارتقاء زیرا آنها نمی دانند چگونه خود را برای رهبری یک تیم یا تاثیر سیاست های دفتر.

خبر خوب این است که هنگامی که شما را در درک آنچه در حال مهارت های نرم افزاری و اهمیت خود را, شما می توانید شروع به توسعه بیشتر آنها را با تمرین و وقت و راهنمایی. هر بعدی تعامل شما با مردم در کار است که فرصتی برای تمرین و بهبود بخشد.

بهترین آرزوهای خود را به زندگی حرفه ای خود را. من همیشه در گوشه ای خود را.

لی

[ad_2]