چه صندوق نیاز دارید و می توانید آن را از بین بردن سکوت خود را حراج ؟

[ad_1]

چه است یک صندوق نیاز است ؟ و از همه مهمتر برای overworked حراج برنامه ریزان می تواند درآمد تولید شده از یک صندوق نیاز خود را جایگزین سکوت حراج ؟

اول, اجازه دهید به بررسی آنچه در این صندوق یک نیاز است.

صندوق نیاز, نیز نامیده می شود درخواست تجدید نظر ویژه ای در بالا بردن دست و پا زدن و ماموریت و لحظه و یک دسته از نام های دیگر — رشد است در محبوبیت به عنوان خیریه به دنبال راه های جدید برای افزایش درآمد. به خوبی سازمان یافته و حرفه ای تحویل صندوق یک نیاز بالقوه برای تحت الشعاع قرار دادن درآمد به دست آورده در یک سکوت مزایده و یا حراج زندگی می کنند. این باعث شده است تا برخی از سازمان های غیر انتفاعی و مدارس برای از بین بردن خود را خاموش مزایده و به جای آن پیشنهاد خوبی هماهنگ صندوق نیاز به حراج تنها.

در زمان تعیین شده طی مراسم خاص خود را مهمان می خواست به تعهد کمک مالی به سازمان… به عبارت دیگر “صندوق به شناسایی و نیاز” در درون سازمان. از این رو نام صندوق یک نیاز است.

صندوق نیاز با این نسخهها کار بهترین زمانی که آن را در اطراف محور بودجه یک علت خاص (به عنوان مثال یک اتوبوس جدید و یا یک برنامه خاص) اما ممکن است نسبت به چیزی به عنوان generic به عنوان هزینه های عملیاتی.

بسته به علت و زمان این صندوق نیاز در برنامه شما مهمان یا خواهد خواست به تعهد در سطح آنها را انتخاب کنید و بر روی یک لایه مقیاس انتخاب (می گویند, $1000, $500, $250, یا 100 دلار) و یا معادل آن همه خواسته خواهد شد که به تعهد یک مقدار صاف مانند $100.

چرا که به خوبی طراحی شده صندوق یک نیاز است برای اجرای راحت تر از دیگر حراج عناصر-یعنی یک سکوت حراج — برخی از سازمان های غیر انتفاعی کار کرده به گوشت گاو تا خود را به صندوق نیاز به درآمد و از بین بردن خود را حراج سکوت.

برای مثال یکی از غیر انتفاعی مشتریان در صنعت پزشکی با موفقیت حذف او سکوت حراج سال پیش.

او 300 مهمان لذت بردن از یک بخت ازمایی در پذیرش دوره و یک صندوق یک نیاز و حراج زندگی می کنند در طول این نشست بخشی از برنامه است. به عنوان او هیچ حراج سکوت به نظارت (و در نتیجه هیچ پیشنهاد و ورق و یا نرم افزار برای مدیریت) او زمان بیشتری برای معاشرت با او اهدا کنندگان. او ساده او رویداد توسط ramping تا صندوق یک نیاز و از بین بردن حراج سکوت.

برای ایجاد این تغییر شدید, شما نیاز به تبدیل شدن به آشنا تنگاتنگی با مکانیک یک صندوق یک نیاز است. فراموش نکنید فرض کنیم که دلیل این که شما را دیده ام یک درخواست اجرا در دیگر رویداد شما را در درک اساسی از اجزای آن است.

دو سال پیش من دریافت تماس از یک کوچکتر مدرسه. آنها می خواهم به یک فلات با صندوق های خود نیاز به درآمد و به دنبال کمک به رسیدن به سطح بعدی از موفقیت است.

پس از بازدید با آنها متوجه شدم آنها شده بود mis-مدیریت از اساسی ترین عناصر یک صندوق نیاز: آنها تا به حال درگیر در قبل از هر رویداد بازاریابی آنها تا به حال برای تنظیم اولیه اهدا کنندگان و آنها را آماده سخنران پس از جمع آوری کمک های مردمی در قالب “چگونه به درخواست است.”

این چیزی است که اتفاق می افتد زمانی که گروه مشاهده یک صندوق یک نیاز در یکی دیگر از رویداد اما موفق به درک اساسی, “پشت صحنه” عناصر هستند که به محل قرار مدتها قبل از حراج به منظور اطمینان از این صندوق نیاز موفق است.

گام های اساسی موفق صندوق نیاز به ارائه یک بحث عاطفی و سپس درخواست برای پول است. اما زمینه مراحل — جزئیات — که در آن ثروت ها یافت می شود.

کار با یک حرفه ای جمع آوری کمک برای دریافت اطلاعات درست و سپس شما می توانید احساس اعتماد به نفس در از بین بردن سکوت خود را حراج.

[ad_2]