چه انگیزه دانش آموزان برای موفقیت در کالج ؟

[ad_1]

در هر دانش آموز با انگیزه برای موفقیت ترکیبی از همه چیز. به همین دلیل آن را حس می کند برای دانش آموزان برای کشف و استفاده از محرکها است که به طور موثر آنها را به فشار رو به جلو خود را از مهم ترین اهداف است. در اینجا برخی از محرکها است که کمک به دانش آموزان برای موفقیت پیدا کنید.

1. خود تحقق – کالج زمانی است که دانش آموزان می توانند کشف شوند و تجربه فرد آنها خواهید بود. زمانی که آنها با انگیزه در این راه آنها را به کالج پیدا کردن به سرگرم کننده و هیجان انگیز زمان زمانی که آنها می توانید انواع مختلفی از دوره های تاریخ جالب باشگاه شرکت در فعالیت های دانشگاهی دیدار با مردم جالب, کشف قابلیت های خود و شناسایی احساسات خود را. به عنوان آنها شروع به یادگیری و رشد آنها خواهد شد با انگیزه فشار به کسانی که محدودیت ها و پیدا کردن کسی که ساکن داخل.

2. رضایت شخصی – برخی از دانش آموزان افتخار در مواجهه با چالش های دانشگاه که از طریق آن همه داشتن به خوبی انجام می شود. آنها با انگیزه داخلی و دریافت یک معامله بزرگ از رضایت شخصی از انجام یک کار خوب.

3. چالش – وجود دانش آموزان با انگیزه هستند توسط یک چالش است. آنها را ببینید دانشگاه به عنوان یک چالش بزرگ است که نیاز به آنها را به مبارزه برای رسیدن به موفقیت. دانش آموزانی که دارای شخصیت عامل سبک و اعتماد به نفس و غلبه بر چالش ها را در این محیط به دلیل آنها نمی خواهد اجازه می دهد خود را به شکست است.

4. ترس – برای برخی از دانش آموزان از ترس یک محرک خوب. این دانش آموزان در کالج زیرا آنها نمی خواهند به از دست دادن بورسیه نمی خواهید فارغ التحصیل بدون شغل نمی خواهید به شکست و هنوز هم بزرگ بازپرداخت وام و نمی خواهید به خشم یا شرمسار خانواده خود را.

5. لذت یادگیری – برخی از دانش آموزان واقعا عاشق محیط دانشگاه. آنها لذت بردن از یادگیری و بلعیدن اطلاعات در افراد است که آنها را روشن کنید. آنها در تلاش برای تبدیل شدن به دانش کارشناسان رهبران فکری و اطلاعات مخازن. نیاز به اطلاعات آنها انگیزه.

6. یک هدف روشن – هنگامی که سر دانش آموزان به کالج با روشن و یکسونگری هدف آنها معمولا با انگیزه به خوبی انجام دهد. آنها را ببینید دانشگاه به عنوان وسیله ای برای پایان دادن یکی که برای آنها مهم است. از سوی دیگر دانش آموزانی که وارد کالج با هدف روشن در ذهن کمتر احتمال دارد به خوبی انجام دهد. آنها نمی ارزش بالای تحصیلات دانشگاهی زیرا آنها نمی ببینید که چگونه یک کالج آموزش و پرورش به آنها کمک خواهد کرد که در آن آنها می خواهند برای رفتن. آن را در خدمت هیچ هدف برای آنها.

7. تصویب – بسیاری از دانش آموزان به دنبال و با انگیزه هستند با ستایش و تشویق و شناخت خوب کار می کنند. زمانی که دانش آموزان در چیزی خوب و رسیدن به نتایج استثنایی وضعیت خود را در آن محیط بالا می رود. هنگامی که مردم آنها تعریف نقطه آنها را به عنوان نمونه و نگاه کردن به آنها بدرخشد.

8. اهداف زندگی – دانشجویان اغلب خود را ببینید, کالج آموزش و پرورش به عنوان یک سکوی پرتاب به سوی آینده است. آموزش و پرورش خوب می تواند منجر به یک کار خوب و پول و امنیت و همه از مظاهر موفقیت است. آنها با انگیزه به انجام خوبی چون مدرسه به آنها کمک خواهد کرد ساخت آینده ای بهتر است.

9. کمک به دیگران – برخی از دانش آموزان با انگیزه نیاز به کمک به دیگران. برای رسیدن به هدف خود آنها باید به خوبی انجام در کالج. تحصیلات دانشگاهی را به آنها را قادر به تحقق رویای خود را از خدمت به دیگران. آنها می دانند که پرستاران و معلمان و مراقبان و مشاوران و دیگر یاران تنها می توانید شروع به کار با آموزش و پرورش خوب.

هر کس با انگیزه چیزی است. در واقع بسیاری از دانشجویان با انگیزه هستند با ترکیبی از عوامل است. بنابراین عاقلانه دانش آموزان را تشخیص و استفاده شخصی خود محرکها. آنها می دانند که انگیزه دانش آموزان را همیشه انجام در یک سطح بالاتر از دانش آموزان که unmotivated و uninspired.

[ad_2]