چهار عمده مناطق زندگی به ترکیب در زندگی خود را برای موفقیت نهایی و تحقق

[ad_1]

وجود قوانین جهانی حاکم بر جهان ما صرف نظر از آنچه ما فکر می کنیم از آنها و از ما (dis)اعتقاد در آنها است. یکی از ساده ترین هر فرد می تواند مربوط به این است که قانون جاذبه را به سادگی بیان “آنچه بالا می رود باید پایین بیاید”. یکی دیگر این است که قانون اول ترمودینامیک بیان کرد که انرژی تبدیل می شود اما هرگز نمی تواند نابود شده و یا ایجاد شده است. یک سوم یکی که نسبتا شایع است و قانون دوم ترمودینامیک (همچنین شناخته شده به عنوان قانون انرژی پوسیدگی) که بیان می کند که -در نهایت – همه چیز را که ایجاد شده است بدتر خواهد شد; حرکت از حالت نظم به حالت اختلال است.

در کلمات Wattles والاس (علم ثروتمند شدن): “شما می توانید عمل مطابق با این قوانین و یا شما می توانید آنها بی اعتنایی اما شما می توانید به هیچ وجه آنها را تغییر دهد. قوانین برای همیشه لطفا برای راه اندازی و نگه داشتن شما به پاسخگویی دقیق است و نه کوچکترین کمک هزینه برای جهل… هنگامی که یک شخص می آموزد و اطاعت از این قوانین او را ثروتمند خواهد شد با ریاضی یقین است.”

همه این قوانین تحت یک قانون فراگیر: “انرژی است”. ما در نهایت همه ذرات انرژی بیشتر به طور خاص نور است.

در راه این باعث می شود زندگی نسبتا آسان به درک. تا زمانی که ما اذعان به وجود این قوانین و کار نمی کنند در برابر آنها گستراند زندگی به طور طبیعی. من نوشته ام در مورد بسیاری از قوانین طبیعی در مقالات دیگر.

همه ما چهار زندگی عمده مناطق تحت تاثیر این قوانین به عنوان به خوبی. این مناطق عبارتند از:

* روانی

* احساسی

* فیزیکی

* روحانی

شما می توانید شبیه این مناطق را در زندگی به عنوان چهار متصل محافل است که در نهایت همه با هم همپوشانی دارند در وسط. متعادل زندگی یک زندگی است که در آن “شما می توانید آن را همه” با هم می آید دقیقا در وسط که در آن روحی و عاطفی و معنوی عمل تمام لینک با هم.

وجود دارد یک رویکرد دو جانبه خود را به زندگی شخصی و حرفه ای: اول از همه وجود دارد که فراگیر تاثیر قوانین طبیعی در تصمیمات و حرکات; قانون جاذبه مهم ترین قانون به حساب آورد. در بالای این قوانین وجود دارد این چهار حوزه از زندگی به آگاهی از.

من می دانم که این ممکن است به نظر می رسد پیچیده; فقط می دانم که شما در حال حاضر زندگی می کنند و این “قوانین” و شما احتمالا در حال حاضر ساخت و استفاده آگاهانه از آنها نیز حتی بدون دانستن شما هستند.

این اجمالی است نه به معنای توضیح و کار از طریق عملکرد قوانین جهانی. هدف در اینجا این است که به شما نشان می دهد که ارزش های خود را و اعمال ایده آل در حال گسترش بیش از هر یک از چهار زندگی عمده مناطق به منظور زندگی شخصی و حرفه ای موفق و زندگی متعادل است. که pleonasm به نظر من به عنوان یک زندگی موفق است که یک زندگی متعادل!

بدیهی است که وجود دارد بیشتر مناطق در زندگی به تمرکز بر اما چهار آنهایی که ذکر شده خلاصه هسته مبانی. همه چیز ما در زندگی است: 1) هدف -روحانی 2) یک دلیل -روانی, 3) احساس متصل به آن -عاطفی و نیاز (غیر)عمل فیزیکی است.

بیشتر از نه مردم به تمرکز بر روی یک یا دو تا از این مناطق موجب غفلت از دیگر مناطق در زندگی است. برای مثال یک فرد با تمرکز بر موفقیت کسب و کار ممکن است مشتاقانه در تمرکز ذهنی و فیزیکی: در آینده با یک صدا طرح و قرار دادن آن را به عمل. که می تواند این فرد را لمس با هدف (معنویت; اخلاق) و با احساسی عواقب ناشی از این (بدون توجه به خود و یا دیگران). مثال دیگر: کسی ممکن است تمرکز با ذوق معنوی و رشد عاطفی. که ممکن است آنها را بی اعتنا به “حس مشترک” (روان) سلامت جسمی ، هر دو نمونه ممکن است به نظر می رسد که موفقیت در این مناطق متمرکز شده اما وجود خواهد داشت یک قیمت پرداخت غفلت مناطق.

برای یک زندگی متعادل و) ا (و در نتیجه موثر) زندگی هدف ادغام چهار حوزه در زندگی خود را.

  1. روحانی: در درجه اول تمرکز بر این هدف خود قصد. چرا از آن است که شما در نظر آنچه شما فکر? آنچه ارزش آن را در خدمت ؟ چه بالاتر استدلال پشت آن همه ؟ اگر شما می توانید پیدا کردن یک مثبت قصد/هدف از همه چیز شما را بی انگیزه برای دریافت نتیجه. هیچ کس نیاز به ایجاد انگیزه من برای نوشتن مقالات است. من می خواهم به آن را انجام دهد به دلیل آن است که در راستای هدف من: الهام بخش مردم نسبت به انجام بیشتر و آینده ای شاد.
  2. روانی: صرف مقدار زیادی از زمان در برنامه ریزی های خود قصد. آنچه در آن است شما می خواهید برای رسیدن به این است که در خط خود را با هدف. آمد تا با یک برنامه عمل است. در نظر گرفتن جوانب مثبت و منفی روابط علت و معلولی. بحث از آن طریق با مردم انجام تحقیقات بر روی آن از بین بردن و یا به حداقل رساندن خطر ابتلا به حداکثر رساندن سود. و غیره. و غیره. استفاده از خود را (سمت چپ) و مغز به کار همه چیز را در پیشبرد.
  3. روحی: چه احساس شما بعد از? چه حالت عاطفی شما برای هدف? آیا پرداخت از قصد خود را? چگونه شما می خواهم به احساس پس از برنامه های خود را قرار داده شده است به اثر ؟ در مورد فکر می کنم و احساس می کنم دولت شما می خواهید برای رسیدن به در پیش نیز این آتش نیروهای قدرتمند است که کمک به شما در دستیابی به مورد نظر خود را احساس.
  4. فیزیکی: چه برنامه ریزی ؟ چگونه شما می رویم به انجام کارها ؟ چه منابع شما استفاده از چه زمانی می خواهید به چوب به? آیا شما با شروع در اول ، چه مقدار انرژی مورد نیاز است ؟ چقدر زمان بازیابی? چگونه بدن خود را برای مقابله ؟ شما می توانید آن را اداره کند ؟ آیا شما نیاز به تشدید و یا مشخصه? چه 3 بعدی الزامات فیزیکی و چه مرحله 1?

اگر شما می توانید به طور مداوم نگه داشتن چشم در تمام چهار عنصر شما قدرت را از طریق هر آنچه در آن است شما در نظر گرفته شده بود. آن را نیز در خدمت به عنوان یک مسئولیت پذیری طرح و به شما هشدار توسط “چراغ آینده بر روی داشبورد” هنگامی که یک عنصر می شود بیش از حد یا خیلی کم مورد توجه است. شما آن را متوجه خواهید شد!

هر دو زندگی شخصی و حرفه ای آغاز فزاینده به سمت بالا هنگامی که من متمرکز بر حفظ تمام چهار صفحات در هوا به جای تکیه به سمت یک یا دو نفر از آنها در درجه اول. قدرت یک زندگی متعادل و چشم انداز بیشتر از شما احتمالا می توانید تصور کنید.

اثبات پودینگ در غذا خوردن!

[ad_2]