چطور موجودات هزارساله را در ایران می‌کُشیم؟ / هشدار: این فیلم تصاویر دلخراشی دارد (فیلم)

[ad_1]

یکی هزار ساله است و آن یکی ۸۰۰ ساله. موجودات زنده‌ای که آزاری به کسی نمی‌رسانند اما بر زمین می‌افتند. داستان را از زبان خودشان بشنویم.

[ad_2]

Source link