چربی شکم و 5 ماده غذایی برای کاهش آن

[ad_1]


در شرایطی که استرس مزمن و کیفیت پایین خواب از عوامل شناخته شده برای افزایش چربی احشایی هستند، ورزش و برخی مواد غذایی می توانند اثر چشمگیری بر کاهش چربی شکم داشته باشند.

[ad_2]

Source link