پیشنهاد نماینده مجلس برای تعطیل کردن کشور در زمان کنکور

[ad_1]

بحث پیرامون تعویق کنکور و لغو آن موجب استرس بین خانواده‌ها و دانش‌آموزان شد که می‌توانیم با تعطیلی کشور و همراهی خانواده‌ها با فرزندان‌شان تا حدودی این استرس را کاهش دهیم.

[ad_2]

Source link