پیستون چیست و طرز کار آن چگونه است؟

دستگاه پیستون شامل پیستون، حلقه های پیستون(رینگ پیستون) و انگشتی پیستون است.پیستون تقریبا استوانه ای شکل است.در بالا بسته و در ذیل باز است. در پیشین کل پیستون ها اصلی تاجی صاف طراحی میشدند اما امروزه بسته به جور موتور همین سطح طراحی متمایز دارد. اساسی اعتنا به شکاف این دسته پیستون رینگ ها نشتی بسیار ناچیزی نسبت به پیستون حلقه های مورب دارند. بدین ترتیب می بایست به شکل منظم روغنکاری شوند. اگر برایتان سوال می باشد که تا چه میزان دما در اثر کارکرد این قطعه تولید می شود، می بایست بگوییم که نیرویی که در حرکت انبساطی به کف پیستون وارد می شود، تا 1800 نیوتون اقتدار دارد. اساسی مشتعل شدن سوخت، پیستونها به سمت خارج حرکت کرده و در سرانجام میللنگها چرخانده میشوند.شرکت Achates تعدادی نسخه دیزلی و بنزینی از پیشرانه پیستون متقابل خویش داراست که برای هر چیزی از اتومبیلهای شخصی گرفته تا وسایل نقلیه نظامی طراحی شده است.نسخه بنزینی که هماکنون مراحل آزمایش خویش را در وانت فورد F-150 میگذراند، پیشرانه ۲/۷ لیتری سه سیلندر می باشد که ۲۷۰ اسببخار اقتدار و ۶۵۰ نیوتنمتر گشتاور قیمت پیستون برای پراید ساخت میکند. همین روش بدان مفهوم میباشد که پیشرانه OPE به جهت انتقال گازها به درون و بیرون سیلندرها مانند پمپ فعالیت نمیکند؛ چون چنین کاری باعث کاهش تلفات پمپاژ و صرفهجویی در پیستون خودرو به چه صورت عمل میکند مصرف انرژی میشود. درحالیکه پیشرانههای احتراق داخلی همگانی چکیده از انرژی تولیدی خویش را صرف پمپاژ ادغام سوخت و هوا به داخل و تخلیه گازهای خروجی به بیرون میکنند.از پاراگراف مزایای پیشرانه OPE میتوان به آلایندگی اندک (به مهربانی سیستم احتراقی GCI) و تولید سادهتر و ارزانتر پیشرانه نسبت به نمونههای بی آلایش اشاره کرد؛ زیرا سرسیلندر و تیم سوپاپها در همین طرح حذف می‌شوند و دیگر نیازی به آن‌ها نیست.حذف سرسیلندر دلیلی می باشد که سبب ساز کمتر مساحت تراز نسبت به حجم پیشرانه و کاهش تلفات حرارتی میشود، در سرانجام انرژی بیشتری از احتراق به انرژی مکانیکی تبدیل می‌گردد (بازده حرارتی بالا). پس از فعالیت احتراق انرژی آزاد شده توسط پیستون جذب شده و حیاتی یاری شاتون به میل لنگ منتقل میگردد. شاتون رابطه بین میل لنگ و پیستون را برقرار میکند. در صورت ذیل ، سرسیلندر یک ماشین اساسی سیلندرهای دو سوپاپه را مشاهده می کنید ، توجه نمایید که در بالای هر سیلندر دو سوپاپ طراحی شده است. همین قطعه در واقع در مرکز و قلب موتور قرار دارد و هنگامی می توان آن را بازدید کرد که درب سوپاپ و سر سیلندر باز شده باشد. فرسایش شعاعی پیستون : از عواملی که باعث فرسایش پیستونها میشود میتوان به بعدها خطا پیستون، مشکل در احتراق و وجود مواد خورنده اشاره کرد. خرابی رینگ : فرسایش مهره رینگ، سرریز شدن سوخت، صاف شدن رینگ و مشکلات موجود در مونتاژ نخستین مواردی هستند که سبب ساز جراحت دیدن حلقه میشود. همین خرابی باعث مختل شدن عملکرد احتراقی اتومبیل شده و در عاقبت نیروی ضروری به چرخها انتقال داده نمی شود. در صورت فراوان بودن لقی باید رینگ را بده بستان نمود و یا در شکل سایش مضاعف سیلندر تعمیرات واجب را به جهت سیلندر در حیث گرفت . فشار داخلی تهیدست اعمال نیروی قابل توجهی هست که بتواند رینگ پیستون را به قطر کوچکتری در آورد تا در شیار مربوطه جای بگیرد. گرمای پیستون به سه مکان می رسد: به تیتر گرمای تابشی به محفظه احتراق ، از طریق رینگ های پیستون و پایین میله اتصال ، به دیواره های سیلندر وارد می شود. میله اتصال نیروی پیستون را به میل لنگ منتقل می کند و به طور مداوم ذیل جاذبه ، فشار و خم شدن قرار می گیرد. هم‌زمان حساس حرکت خطی و رو به بالا و زیر پیستون، این حرکت عمودی به بالای میله اتصال هم وارد می شود. پس به جرات می توان گفت نقش پیستون موتور خودرو جهت انجام پروسه و چهار سطح با در موتورهای باطن سوز دوچندان حساس می باشد و همین قطعه و حرکت خطی آن بهصورت بالا و تحت سبب تولید قدرت در موتور و انتقال آن از طرز شاتون به میللنگ میشود. همین شیارها و رینگها فضای بالای پیستون را نسبت به محیط باطن سیلندر آببندی میکنند. پیستون یک عدد از دارای ترین اجزای موتور احتراق داخلی بوده و به این ترتیب فساد پیستون ماشین می تواند تمام کارایی سیستم را مختل کند. چنانچه روغن موتور نباشد، قطعات موتور در کوتاه مدت اصطکاک پیدا میکنند و از بین میروند بنابراین روغن موتور یک عدد از بخش های اصلی مهمی می باشد که می بایست به آن توجه شود. همین ایرادات منجر میشوند تا دیتاها افراد نسبت به قطعات به عمل رفته در خودرو ارتقاء یابد. سوخت بهطور مستقیم در بالای دو پیستون تزریق نخواهد شد، بلکه بهصورت مماس دربین آن ها تزریق میشود.هوا از طریق درگاههای موجود در سیلندرها وارد پیشرانه می گردد و گازهای خروجی از شیوه مجموعه دیگری از درگاهها به همان شکل، شبیه حالت معمول در پیشرانههای دو زمانه، بیرون خواهد شد.