پیستون موتور خودرو چیست و انواع اشکال آن؟

اهمیت اعتنا به شکل زیر سمت چپ، ملاحظه می شود که در هنگام بالا رفتن پیستون مقداری گاز متراکم شده در بین رینگ و پیستون قرار گرفته و سبب ساز باز شدن حلقه پیستون می گردد. در این شرایط در کورس چگالی فشار گاز در حالا چگالی به پله داخلی نیرو اعمال کرده و سبب ساز می شود که رینگ اساسی نیروی بیشتری به جداره سیلندر چسبیده و فعالیت آب بندی را خوبتر انجام می دهد. درهمین موقعیت قسمت پایینی حلقه نیز به جا رینگی چسبیده و از خروج سوخت و هوای فشرده شده از شیار جا رینگی هم خودداری می شود. در این صورت رینگ اصلی نیروی بیشتری به جداره سیلندر چسبیده و از خروج سوخت و هوای فشرده دوری می کند. حلقه هایی که وظیفه خودداری از خروج سوخت و هوای فشرده در زمان دانسیته یا گاز محترق شده در دوران احتراق را برعهده دارند، حلقه های کمپرسی نامیده می شوند و کارایی آن ها مطابق شکل تحت سمت چپ می باشد. از طرفی هم ممکن می باشد حلقه بصورتی قفل شود که موجب ایجاد خط و خش و فرسایش در دیواره سیلندر گردد که در طول روزگار منجر به اجبار هزینه های فراوان به صاحبان خودرو می شود. رینگ روغنی مسئول پاک کردن روغن های اضافی از بر روی جداره سیلندر را حین حرکت پیستون به عهده دارد. پیستون های بیضی صورت که برای دوری از چسپیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته می شود حساس بعدها خاصی طرح می گردد.به طوری که در شکل 7 دیده می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارااست به اندازه006/0 اینچ یا 15/0 میلیمتر از قطر دیگر کوچکتر هست و قطر پیستون در روی محور 45 رتبه ای نسبت به محور 003.0 اینچ یا این که 075/0 میلیمتر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است. 2- به عمل بردن فلز انوار در ساختمان پیستون های آلومنیومی، فلز اینوار آلیاژ فولادی نیکل دار است که همین آلیاژ در حرارت های بالا انبساط مقداری دارد. تاج: بخش فوقانی پیستون که یکی از از قسمتهای متغیر آن میباشد و حساس مخلوط هوا و گاز بازخورد دارد. میزان نشت گاز در این مدل کمپرسور حلقه قلیل است. در زمان زیر داخل شدن پیستون، فشار گاز درحال کاهش بوده و نیروی رینگ به تنهایی فعالیت آب بندی را انجام می دهد. ساخت پیستونهای اشکال پمپ باد فشار بی آلایش و فشار قوی. تاج پیستون خودرو : که به عبارتی قسمت بالایی پیستون بوده و رخ آن تاثیر بسزایی بر نحوه احتراق سوخت داراست چنانچه طراحی صحیح آن، باعث اختلاط بهتر سوخت و هوا شده و اقتدار بهینه را تولید مینماید. زدن پیستون صدایی می باشد که از جا به جا شدن پیستون از یک طرف سیلندر یه طرف دیگر آن، در شروع حرکت انبساط،ناشی می شود. بدین مراد پیستون کلیدی حرکات خود ابتدا باعث ورود هوا و یا ادغام هوا و سوخت به درون سیلندر می گردد (در هنگام حرکت به سمت پایین) ، سپس منجر فشرده شدن مخلوط مذکور می‌گردد و در ضمن به نحو راضی بودن قسمتی از نشت نمودن گازها جلوگیری می کند (در هنگام حرکت رو به بالا) ، پس از کار احتراق انرژی آزاد شده بوسیله پیستون جذب شده و اساسی یاری شاتون به میل لنگ منتقل میگردد. مشخصات پایین به یاری عدد ها نشان دیتا شده است. در ایجاد بوشهای KIEK از چدن خاکستری سوای مواد بازیافتی به کار گیری شده و پس از ریخته گری به طرز اسپکتروفتومتری در دست گرفتن شده و توسط خودرو آلات پیشرفته تراش خورده و آنگاه با دستگاه های هونینگ، سطح داخلی بوش به رخ Plateau Honing در آمده و بعد به امداد ابزار پیشرفته میزان گیری، بعد ها داخلی بوش از 9 تا 12 نقطه به رخ هم‌زمان ساعت زده می شود، نتیجه این عمل بوش یکدست با سایز متساوی در تمام طول بوش و بدون دو پهنی می باشد. زمانی که شاتون و بغل یاتاقان بیش از حد لق باشد، سربزرگ شاتون موجب شکستگی شاتون شود و هنگامی سایش یاتاقان سربزرگ شاتون بیش از حد باشد باعث انحراف شعاعی شاتون می گردد و لرزش و پیچشش که ایجاد می‌شود باعث شکستن شاتون و موجب ساخت ضرر و زیان زیادی به موتور می شود و اگر به موقع متوجه همین اختلال نشود و خودرو را خاموش نکنید ممکن میباشد باعث شکسته شدن جداره سیلندر شود و نیاز باشد که کل مجموعه سیلندر و موتور خودرو تعویض شود، چونکه تعمیر سیلندر کاری هزینه زیادی دارااست و زیاد پردردسر است و فقط برای زمانهایی که آسیب اندک باشد مطلوب می باشد وگر خیر به هیچ وجه این عمل پیشنهاد نمیشود، تحلیل و میزان گیری یاتاقان سر تبارک شاتون در هر بار باز و بسته نمودن موتور موجب تشخیص به موقع و پیشگیری از آن شود. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط حساس پیستون تبریز پژو وب وب سایت خود باشید.