پیستون توسط بدنه در حالت راست قرار میگیرد

پیستون ممکن هست دچار نواقص و مشکلاتی شوند که هر کدام عارضه ها یگانه خویش را دارد. پیشتر گفته شد که کالا برخی پیستونها خاصیت شکنندگی آنان را افزایش میدهد. حساس دقت به این که مراحل احتراق در گوشه و کنار احتراق به شدت پیچیده می باشد و کوچکترین برآمدگی یا این که فرورفتگی در پیستون ، بر صورت و جور احتراق اثر گذاری می گذارد ، در بعضی از خودروها علاوه بر فرم هایی که در بالا به آن اشاره شد ، فرم های پیچیده و بهینه ای به تراز بالای پیستون می دهند. در رخ پایین سرسیلندر خودرویی را تماشا می کنید که در هر سیلندر آن 4 سوپاپ استفاده شده است. سطح بالای پیستون تحت ، گنبدی صورت می باشد. 1- صاف و یکدست : در شکل تحت همانطور که می بینید تراز بالای پیستون صاف و یکدست می باشد. پیستون دارای سر صاف: سطح تاج این پیستونها صاف و piston 70 top perf am6 یک دست است. وقتی از یک قطعه مکانیکی کلام میکنیم، باید عامل خرابیهای مرسوم آن را بیش از تمامی چیز در به کارگیری ناصحیح جستوجو کنیم. همین قطعه که انگشتی هم نامیده می‌گردد میلهای توخالی هست که به جهت برقراری ارتباط پیستون اصلی شاتون به کار میرود. پیستون او‌لین قطعه موتور هست که شروع به حرکت می‌نماید و انرژی بوجود آمده از احتراق سوخت را به میل لنگ منتقل مینماید. همچنین نگه داشتن موتور در دورهای بالا در مواقع غیر ضروری، فشار وارده به پیستون و ضریب حرکتی آن را بالا می برد که منجر به فرسایش و ایراد عمل آن میشود. همینطور حیاتی تحلیل انواع و محصول آن دریابیم که تا چه حد احتمال فساد آن وجود دارد و چگونه می توان از این خرابیها پیشگیری کرد. همین پیستون ها که در موتورهای چهار روزگار به کارگیری می‌شوند عمده در خودروها کاربرد دارند. اطراف دو سوراخ انگشتی پیستون (در باطن پیستون) ضخیمتر ساخته شده می باشد تا استقامت این سوراخها افزایش یابد. همین اختلاف قطر دربین نیم تا ۷دهم میلیمتر است. همین دسته پیستون ها، انتقال حرارت بهتری دارند. پیستون های آلومینیومی در هر دو نوع، انتقال حرارتی بالایی دارا‌هستند و شکلپذیری مهربانی هم برخوردارند و درنتیجه خطر شکستن آن‌ها کمتر است، اما قیمتشان نسبت به پیستون های چدنی بخش اعظم است.