پیدا کردن Fail Safe موفقیت پروژه با این 4 نکته ساده

[ad_1]

پروژه خود را — حتی یک بزرگ — کردن موفق و سریع شروع یک کلید اصلی موفقیت است.

بنابراین در اینجا برخی از کمک. خوانده شده در برای 4 راهنمایی برای کمک به شما حرکت می کند پروژه خود را به “شکست امن” منطقه. به عنوان به شما استفاده از مهارت های خود را و قدرت به جلو فکر می کنم شما می توانید نتایج به مراتب فراتر از آنچه در رویکرد سنتی به مدیریت پروژه ارائه می دهد.

1. باز به امکانات جدید برای ساختار پروژه شما.

شروع به وضوح تعریف نتیجه مورد نظر خود و سپس اطراف آن ساخت. ابتدا خود را با هدف تحریک خلاقیت خود را و شما حرکت می کند به دور از به طور خودکار پس از یک پروتکل استاندارد. اجازه دهید ایده های تازه حباب.

2. تصحیح تصویر از هدف خود را. آن را جامع و خاص است.

نگه داشتن کار در پروژه های خود را تعریف. داشتن یک کریستال تصویر روشن از نتیجه مورد نظر خود را قبل از اینکه شما شروع کمک می کند تا در بسیاری از راه. برای یک چیز آن را ایجاد انگیزه. و مبهم توصیف ممکن است در نتیجه سردرگمی برای کسانی که نیاز به درک پروژه خود را و یا کسانی که به کمک شما ممکن است نیاز به منظور موفق باشد. وضوح هدف خود را نیز کمک خواهد کرد که شما استراتژی موثر تر زمانی که شما ساختار خود را در مرحله عمل.

3. آنچه در مورد دامنه و پیچیدگی نتیجه مورد نظر خود را? اگر شما گاز را بیش از شما می توانید از جویدن به یاد داشته باشید که شما نگه داشتن قدرت خود را به پروژه قابل کنترل است.

واقع بینانه برنامه ریزی در ابتدا تا حد زیادی کاهش می دهد شانس خود را از داشتن به مقیاس اصلی خود را هدف. یک پایان نامه دکترا و یا برنامه ریزی استراتژیک بدون عملی برای رسیدن به نتیجه به راحتی می توانید تبدیل به یک پروژه است که غیر ممکن است برای مدیریت. یادگیری به مارشال منابع خود را با ساده.

4. کار عقب.

شروع از خود و نتیجه کار بازگشت. این کمک می کند تا شما را شناسایی هر مرحله عمل لازم. هنگامی که شما انجام این کار, شما بیشتر احتمال دارد برای حفظ واقعی سرعت و مقیاس طول پروژه.

در مقابل شروع آغاز می میره شما در جزئیات بیش از حد و یا پایمال کردن شما با این عظمت کار خود را.

آن را عمیقا پاداش برای برنامه ریزی یک پروژه به طور موثر زمانی که برای اولین بار شروع. شما در ادامه با اعتماد به نفس بیشتر و توسعه یک پایه قوی تر پشتیبانی می کند.

[ad_2]