پیدا کردن خود را چرا و چگونه است که پس از آن آسان

[ad_1]

چه چیزی باعث می شود برخی از مردم موفق تر از دیگران حتی زمانی که آنها آمده اند از همان پس زمینه با حضور همان مدارس و دانشگاه ها و حتی زمانی همان نمرات? دارن هاردی سردبیر مجله موفقیت است پاسخ. او می گوید که کسانی که موفقیت های خود را پیدا کرده اند “چرا” و این چیزی است که انگیزه عمل خود را, نه پول یا میل به قدرت و یا وضعیت. او می گوید این داستان قدرتمند در مورد پیدا کردن ما “چرا”.

او می گوید آن را مانند این به مخاطبان:

اگر من قرار دادن یک تخته در سراسر مرحله از یک طرف به طرف دیگر حدود نیم متر از کف و ارائه شده شما $20.00 به راه رفتن در سراسر آن را که خواهد آن را انجام دهد ؟

تقریبا همه دست در اتاق بالا برود.

اگر من این تخته بین دو ساختمان ده طبقه به بالا ارائه شده و شما $20.00 که خواهد به راه رفتن در سراسر?

هیچ کس قرار می دهد تا دست خود را.

اگر ساختمان در انتهای دیگر از تخته بر روی آتش بود و یکی از فرزندان خود را دراز کشیده بود ناخودآگاه در انتهای تخته با شعله های آتش در مورد رسیدن به او را در چند دقیقه به شما راه رفتن در سراسر تخته?

اکثر مردم قرار داده تا دست خود را.

پس تفاوت در چیست ؟

تفاوت در این است که چرا.

چرا یک کلمه کمی که شمار یک چالش بزرگ برای ما است. آن چیزی است که تغذیه ما انگیزه.

هنگامی که ما نمی رسیدن به موفقیت ما می خواهیم آن است که اغلب به دلیل ما روشن نیست در مورد اینکه چرا ما آن را می خواهم. هنگامی که این اتفاق نمی افتد به سرعت به اندازه کافی ما افسرده. ما هیچ چیز به ما انگیزه در یک سطح عمیق تر.

هنگامی که ما را در اهداف ما چند هفته بعد از اینکه ما آنها را اغلب به خاطر ما روشن نیست که چرا ما می خواهیم برای رسیدن به آنها. وقتی که رفتن سخت می شود و ما اجازه رفتن و آسان راه به هیچ جا.

زمانی که ما موفق به افتراق آنچه ما از هر کس دیگری که می کند همان چیزی است که معمولا به دلیل ما به همین دلیل است که ما تفاوت است.

هنگامی که ما به اندازه کافی بزرگ چرا, چگونه است که هرگز یک موضوع است. ما فقط آن را انجام دهید! ما نگه داشتن در انجام آن تا زمانی که ما رسیدن به آنچه ما می خواهیم.

این آسان نیست برای پیدا کردن ما چرا. این بدان معنی است که ما باید برای متوقف کردن و منعکس کننده. مگر اینکه ما آن را پیدا کنید اما ما همیشه در زندگی و کار احساس ما نه کاملا آن را احساس وجود دارد بیشتر به ما از ما در حال بهره برداری.

پس چرا خود را پیدا کنید و اجازه دهید آن را ایجاد انگیزه و رانندگی زندگی خود را.

چگونه ؟ پیدا کردن یک همکار به شما کمک کند. زبان آن را به کسی که نگه می دارد به آینده را به شما پرسیدن سوال به روشن شدن آن تا زمانی که همکار الهام گرفته شده است و به همین دلیل خود را و آن را با شما طنین انداز. بعد از آن شما می دانید که شما آن را داشته باشد.

[ad_2]