پنج شرکت جمع آوری کمک مالی برای جلوگیری از اشتباهات

[ad_1]

غیر سود کمی دارند جایی برای خطا هنگامی که در حال توسعه روابط با شرکای تجاری شرکت های بزرگ. شرکت ها مشتاق هستند در خود اعتبار و ارزش برای پول خود را.

قبل از ارتکاب به سازمان شما برای همکاری خود را برای CSR نیازهای شرکت ها باید درک کنند که منافع خود روشن از کل برنامه است. روشنفکر منافع خود سود دریافت در نوع با نام تجاری پس از درگیر شدن در کار های خیریه.

در اینجا برخی از کلید برای جلوگیری از اشتباهات در طول مالی خود را اگر شما در حال توسعه یک رابطه کاری با شرکت های بزرگ سازمان است.

سستی در کشت

در گفتگو با افراد آشنا با جمع آوری کمک های مالی من متوجه شدم که بیشتر فکر می کنم آن را فقط یک ماده از ثبت نام سازمان و ثروتمند اهدا کنندگان و شرکت ها را برای شما. آیا این فرض مهم نیست که چگونه سازمان خود را رشد کرده است. مجموعه ای را به ارتباط برقرار کردن با اهدا کنندگان بالقوه. هنگامی که جمع آوری کمک های مالی در شرکت های بزرگ جهان این ممکن است نیاز به پرخاشگری به دلیل بوروکراسی و سفتی. در نتیجه فقط به این دلیل شما باید یک علت خوب است این به آن معنا نیست که اهدا کنندگان را ظرف پول به شما. شما باید برای متقاعد کردن و نشان می دهد که آنها نیز باید بخشی از این پروژه و چگونه آن را متناسب با مشخصات خود را.

ناامیدی

با وجود دقیق فنی رابطه اجازه نمی این الزامات سختگیرانه منجر به از دست دادن خود را از کنترل پروژه. به یاد داشته باشید که جمع آوری کمک های مردمی پیام حق خود را در حالی که مارک دستور آن به تقویت پیام.

کم عمق پژوهش

سطح خود را از تحقیقات نشان می دهد خود را در این نوع از دانش که شما صفحه نمایش در مورد موضوع مورد بحث قرار گرفته است. تحقیقات انجام شده است نه تنها در مورد مشکل و راه حل, اما آن را تا به بررسی پروفایل ذینفعان. برای جمع آوری کمک علت سعی و کوشش در مورد کمک کننده شما در حال نزدیک شدن انجام می شود باید برای تعیین منافع خود. از جمله جزئیات ممکن است به شما کمک کند با فشار خود باعث موفقیت. آیا آن را نمی تواند فاجعه آمیز در بخشی خود را نزدیک شدن به سگ عاشق به صندوق گربه خود را’ پروژه ؟

هیچ بازخورد ارتباط ضعیف

ما در حال حاضر اشاره کرد که در این قطعنامه از این نام تجاری است که برای تقویت شود پیام. این به آن معنا نیست که با نام تجاری را نمی توان بخشی از فعالیت های دیگر. به عنوان جمع آوری کمک از آن است که در علاقه من به اطمینان حاصل شود که من شامل نام تجاری نمایندگان در تمامی مراحل. انتقادات و پیشنهادات در مورد تاثیر سهم خود را نیز حیاتی است. همچنین سپاسگزار از سهم خود و با تشکر از آنها را برای این که بخشی از این پروژه است. آن را ایجاد یک فرصت بهتر از فعال سازی مجدد این رابطه و حفظ نام تجاری به عنوان اهدا کنندگان برای آینده/پروژه های دیگر.

سفید درخواست

من احساس بی دست و پا اگر شما به من نزدیک برای کمک به شما را بدون شما تعیین که در آن من ورودی لازم خواهد بود. پس همین حالا به جمع آوری پول به دلیل آن است که برای یک ” خوب شود.’ غیر سود جمع آوری پول از شرکت ها با درخواست های خاص. برای مثال من امیدوارم که مدیر عامل یک شرکت به طور خودکار تبدیل به عمده-هدیه بدون درخواست او را/او را به تبدیل شدن به یکی.

[ad_2]