پرسید و جواب داد: چگونه طبقه متوسط آمریکایی ها برای زنده ماندن ؟

[ad_1]

من در سراسر این سوال در ارتباط و احساس من تا به حال به پاسخ.

چگونه طبقه متوسط آمریکایی قرار است برای زنده ماندن این اقتصادی ، با قیمت های بالا بر روی همه چیز بهداشت و درمان و بیمه و بنزین و حقوق نه رفتن به عنوان بالا به عنوان آنها استفاده می شود به نظر می رسد که برای طبقه متوسط تنها پدر و مادر و دیگر آمریکایی ها سخت تر و سخت تر و سخت تر برای صرفه جویی در. چگونه ما قرار است برای غلبه بر این دوره ؟

پاسخ من:

سوال خود را شامل درون آن یک راه حل است.

اگر شما فکر می کنم در مورد آن چیزهایی که حتی تیره و تار طبقه متوسط همچنان به مبارزه پرداخت و با وجود دشواری است. چرا مردم همچنان به پرداخت هزینه برای بیمه سلامت مواد غذایی و بنزین و غیره. به سادگی قرار دادن این چیز با ارزش را به همه.

آمریکایی ها در بازار آزاد نسبت به هر جای دیگری از این سیاره که بدان معنی است که مردم پول خود را صرف در موارد است که پیدا کردن آنها به ارزش. افرادی که مبارزه در حال حاضر با داشتن مشکل در نشان دادن مشتریان بالقوه خود را (از جمله کارفرمایان) که آنها با ارزش هستند. هر روز ثروت است که ایجاد شده است. مولد انرژی است که به طور مداوم ایجاد ثروت است. این به این معنی است که پول و ثروت هستند و نه رو به کاهش منابع است. وظیفه ما این است که فقط برای پیدا کردن راه ما می تواند دیگران را تشویق به آن را به اشتراک با ما. این فقط اتفاق می افتد زمانی که ما متقاعد کردن کسانی که یا کسانی که را که ما از ارزش به آنها است.

بیش از حد بسیاری از ما راه رفتن را از طریق زندگی با تمرکز بر آنچه که ما انجام دهد. ما پرداخت شده است در گذشته انجام آنچه ما انجام داده اند بنابراین ما فکر می کنیم که در ادامه به انجام این کارها ما ادامه خواهد داد به پرداخت برای انجام آنها. اما جهان همیشه در حال تغییر است.

در نظر گرفتن جهان مالیاتی, تهیه, H&R Block و Jackson Hewitt آمار شده اند بسیار سخت است TaxCut و TurboTax. بسیاری از مردم دیگر را ببینید $ 100 به $ 300 ارزش در تهیه مالیاتی. آنها را ببینید $ 0 $ 25 ارزش در این فعالیت ها با توجه به شيوع ارزان و آسان به استفاده از نرم افزار. جهان در حال تغییر است برای همه ما و آنچه ممکن است ارزشمند در گذشته ممکن است از موجر و یا هیچ ارزش در حال حاضر و در آینده است.

وظیفه ما این است که نگاه به درون برای دیدن چگونه ما می توانیم با استفاده از خود ما فردی نقاط قوت و تجارب منابع و استعدادها برای تولید ارزش برای دیگران. با ازدواج است که ارزش به کسب و کار مورد هر یک از ما می تواند پیدا کردن شخصی ثروت و رفاه.

[ad_2]