پای درد دل‌های یک جانباز/ از ترکش‌های جامانده در ستون فقرات تا مسافرکشی زیر چتر مرگ

[ad_1]

هیچ کمکی به من نکردند؛ اکنون در خرج زندگی درمانده‌ام و شاید درست نباشد بگویم که با کمک اقوام و فامیل، امورات زندگی را می‌گذرانیم.

[ad_2]

Source link