پاسخ محمدرضا حیاتی به مهاجرتش از ایران (فیلم)

[ad_1]

حیاتی گوینده خبر که چندی پیش از تلویزیون کنار گذاشته شده بود به تازگی شایعاتی مبنی بر خروجش از کشور منتشر منتشر شده است.

[ad_2]

Source link