وکیلی: برخی نمایندگان به هر دلیل در جلسه دیجیتالی مجلس آنلاین نشدند

[ad_1]

وکیلی: برخی نمایندگان به هر دلیل در جلسه دیجیتالی مجلس آنلاین نشدند

[ad_2]

Source link