وعده پرداخت بیمه هنرمندان از طرف "صندوق اعتباری هنر" چه شد؟

[ad_1]

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر توضیح داد که حق بیمه اعضای صندوق برای سه ماه نخست امسال، به عنوان یکی از موارد مندرج در بسته جامع حمایت از هنرمندان از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای جبران خسارت‌های کرونا به هنرمندان، پیشنهاد شد.

[ad_2]

Source link