وزیر اقتصاد: تمام احراز هویت‌های دریافت کدبورسی از فردا غیرحضوری انجام می‌شود

[ad_1]

وزیر اقتصاد: تمام احراز هویت‌های دریافت کدبورسی از فردا غیرحضوری انجام می‌شود

[ad_2]

Source link