وزیر آموزش و پرورش: برای برگزاری حضوری امتحانات در انتظار اجازه وزارت بهداشت هستیم

[ad_1]

وزیر آموزش و پرورش: برای برگزاری حضوری امتحانات در انتظار اجازه وزارت بهداشت هستیم

[ad_2]

Source link